Списък на проектите

Изкуства

Командировка за участие на арх. Дора Иванова като лектор в семинар “Разговори за българската култура ad hoc. Културно наследство в риск

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Петербургската художествена академия и българските художници” в Музея на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Пътуваща изложба “Български архитектурен модернизъм от 1920-те, 1930-те и 1940-те години

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Документален филм за художника Димитър Добрович с работно заглавие “Пътят на Добрович”

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Научно-изследователска дейност в БКИ Дом “Витгенщайн”, Виена

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Поезията на разума” – изложба на Иван Кирков в Музей на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Провеждане на интервюта с научно-изследователска цел – със съвременни художници, куратори, галеристи и ръководители на културни институции във Виена, Австрия

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Участие в международна научна конференция на тема „Древняя и средневековая культура Балкан“ (Древната и среновековна култура на Балканите), организирана от Художествената академия и катедрата по Археология на Историческия институт на Санкт Петербургския държавен университет и запознаване с новопостъпили материали в Археологическия институт на РАН и Ермитажа, свързани с трако-скитските културни взаимоотношения

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Участие с доклад в международен конгрес на EAM (международна мрежа за изследване на авангарда и модернизма в Европа), който ще се проведе в Университета в гр. Рен, Франция от 1 до 4 юни 2016 г. като представител на НБУ. Доклад на тема: Expressionism – Abroad, at Home, and Imported: Bulgarian Graphic Art until the mid-1920s

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Димитър Добрович (1816 - 1905)

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Изложба “Ивайло Петров. Слово и образ” в Музея на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Изложба Генко Генков от Колекция Димитър Инджов в Музея на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Участие с доклад в международен симпозиум на тема ‘Avant-garde Migrations’ (Миграции на авангарда) като представител на НБУ. Форумът е организиран от Института по история на изкуството при Новия униве

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Участие с доклад в нумизматична конференция “XVIII Всероссийская нумизматическая конференция”

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Изложба на непоказвани рисунки от архива на проф. Васил Стоилов в Музея на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Лекции и уъркшоп на Регине Щайн в семинара “Визуалният образ” в НБУ, обучаващи в стандарт за музейна документация

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Накитът – пролетна експозиция на Музея на НБУ с участието на експонати от РИМ Сливен

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Пътуващ семинар “България кръстопът на култури”, маршрут “Западни покрайнини

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Санторини – средиземноморският Помпей – пътуващ семинар

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Участие в XXXIII конгрес на ФИДЕМ (международна федерация по художествени медали) през 2014 г. научен доклад “Преподаване на художествени медали в България

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Участие в първата сбирка в Загреб на Международния борд на RCAC / Regional Centre for Art, Culture and New Media (Регионален център за изкуство, култура и нови медии), като представител на НБУ. Основн

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Участие с доклад в международен уъркшоп на тема “Nationalism and Cosmopolitanism in Avant-Garde and Modernism: The Impact of WWI”

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Фотографска изложба “Стани и отиди в Дамаск"

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Вечният Рим – кръстопътят на култури – пътуващ семинар

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Подготовка на изложба “Тракийската крепост Драгойна” в Музея на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Подготовка на изложба „Стъкло и огън“ в Музея на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Пътуващ семинар Древна Македония

Централен фонд за стратегическо развитие /2013