Гилгамеш - създаване на театрално представление по древно шумеро-акадски епос

Гилгамеш - създаване на театрално представление по древно шумеро-акадски епос
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Антоанета Христова Петрова гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Създаване на театрално представление по древно шумеро-акадски епос за Гилгамеш с участието на студенти и alumni от деп. “Театър”, подбрани чрез кастинг. Премиера на спектакъла - м. ноември 2015 г.


Екип:

  • гл. ас. д-р Антоанета Петрова - преподавател
  • гл. ас. д-р Анна Пампулова - преподавател
  • Елена Тодорова Панайотова - преподавател
  • Адриана Живкова Кацарова - преподавател