BE READY - Life Skills and Career Development

BE READY - Life Skills and Career Development
Финансиране:
Външен

Еразъм +

Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Светлана Георгиева Димитрова-Гюзелева доц. д-р
Статус:
действащ

Проектът е насочен към подпомагане на образованието и професионалната подготовка на младите хора с помощта на иновативни механизми и инструменти за наставничество на младежите за подобряване на техните житейски и професионални умения;