Учените в триъгълника на знания - K-TRIO

Учените в триъгълника на знания - K-TRIO
Финансиране:
Външен

7 рамкова програма - 2012, researcher's night

Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Иван Иванов Драганов доц. д-р
Статус:
реализиран

Организиране и провеждане на Нощта на учените в НБУ и в гр. София през септември, 2014 г.
Стимулиране на интереса на младите хора към научна кариера
Провеждане на проучване за оценка на ефекта от дейностите със съдействието на учени от БАН


Постигнати резултати


Проведена с участието на всички партньори Нощ на учените през септември, 2014 г.
Провокиран интерес сред докторанти и млади учени за ориентиране към научна кариера
Стабилизирано партньорство с EURAXESS


Екип:

  • доц. д-р Иван Драганов - преподавател
  • Биляна Бенкова - служител
  • гл. ас. д-р Георги Петров - преподавател
  • доц. д-р Елисавета Гурова - преподавател
  • проф. Антони Славински - преподавател
  • Румяна Яворова Юрукова-Кръстева - служител