Пътуваща изложба “Български архитектурен модернизъм от 1920-те, 1930-те и 1940-те години

Пътуваща изложба “Български архитектурен модернизъм от 1920-те, 1930-те и 1940-те години
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Теодор Петков Караколев
Статус:
действащ

Организиране на пътуваща изложба “Български архитектурен модернизъм от 1920-те, 1930-те и 1940-те години” във Варна, Бургас, Пловдив и София (април – октомври 2017 г.). Сградите ще бъдат представени с актуални фотографии, архитектурни и лични истории и аксонометрични изгледи или макети в мащаб. В рамките на изложбата ще бъдат проведени срещи, дебати, лекции и архитектурни турове.


Екип:

  • Теодор Караколев - студент
  • доц. д-р Ружа Маринска - преподавател
  • преп. Мариана Мелнишка - преподавател