XXII. Международна ранноесенна школа по семиотика “Семиотика и комуникации в дигиталната епоха

XXII. Международна ранноесенна школа по семиотика “Семиотика и комуникации в дигиталната епоха
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Кристиан Кръстинов Банков проф. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на XXII Международна ранноесенна школа по семиотика в гр. Созопол (3 – 10 септември 2017 г.) с участие на гост-лектори от Италия, Испания, Гърция, Кипър и Литва, преподаватели, докторанти и студенти от НБУ и чужди университети. Събитието е под егидата на Световната асоциация за семиотични изследвания (IASS).


Екип:

  • проф. д-р Кристиан Банков - преподавател
  • ас. Георги Цонев - преподавател
  • гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов - преподавател