An Abductive Strategy for Planning Multi-Experiment Studies” – участие на доклад на 9-тия Европейски конгрес по аналитична философия в Мюнхен, 21-26 август 2017 г.

An Abductive Strategy for Planning Multi-Experiment Studies” – участие на доклад на 9-тия Европейски конгрес по аналитична философия в Мюнхен, 21-26 август 2017 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Антон Добромиров Дончев
Статус:
действащ

Участие на докторант Антон Дончев в 9-тия Европейски конгрес по аналитична философия в Мюнхен, Германия (21-26 август 2017 г.) с доклад на тема “An Abductive Strategy for Planning Multi-Experiment Studies”, който е част от научно изследване, заложено в плана на докторската му дисертация, озаглавена “Вероятностни подходи към потвърждението в науките за човека и в природните науки”.


Екип:

  • Антон Дончев - докторант