Посещение на 57-мо Венецианско Биенале, Венеция, Италия” по повод 10 години от създаването на модул “Керамика” и модул “Сценография”, програма “Пластични изкуства” и департамент “Изящни изкуства” и департамент “Архитектура”

Посещение на 57-мо Венецианско Биенале, Венеция, Италия” по повод 10 години от създаването на модул “Керамика” и модул “Сценография”, програма “Пластични изкуства” и департамент “Изящни изкуства” и департамент “Архитектура”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Елена Георгиева Иванова доц.
Статус:
действащ

Посещение на студенти и преподавател от НБУ на 57-мо Венецианско биенале (26 – 30 юни 2017 г.) и срещи с представители на Франция и Венецианската Академия за изящни изкуства.


Екип:

  • доц. Елена Иванова - преподавател