Подкрепа на изследователска дейност и участие на преподавател от НБУ в международна конференция “Gender – Diversity – Intersectionality. (New) Theories and Policies in Adult Education” на European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) – Network on Gender and Adult Learning

Подкрепа на изследователска дейност и участие на преподавател от НБУ в международна конференция “Gender – Diversity – Intersectionality. (New) Theories and Policies in Adult Education” на European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) – Network on Gender and Adult Learning
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Мария Александрова Иванова гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Участие на гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова с доклад в на тема “Improving the socio-economic integration of Roma women through adult education” в международна конференция “Gender – Diversity – Intersectionality. (New) Theories and Policies in Adult Education”, която ще се проведе в University of Koblenz-Landau, Koblenz, Германия (12 – 14 октомври 2017 г.).


Екип:

  • гл. ас. д-р Мария Иванова - преподавател
  • Анета Димитрова - студент