Участие в заседания на Управителния съвет на световното дружество по когнитивна наука – 39 Световна конференция по когнитивна наука – COGSCI2017 The 39th Annual Meeting of the Cognitive Science Society

Участие в заседания на Управителния съвет на световното дружество по когнитивна наука – 39 Световна конференция по когнитивна наука – COGSCI2017 The 39th Annual Meeting of the Cognitive Science Society
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Елена Петрова Андонова доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на доц. Елена Андонова в заседания на Управителния съвет на световното дружество по когнитивна наука, в Европейския борд по когнитивна наука и в 39 Световна конференция по когнитивна наука – COGSCI2017, които ще се проведат в Лондон, Великобритания (25 – 29 юли 2017 г.).


Екип:

  • доц. д-р Елена Андонова - преподавател