Участие в международна конференция: CEPE/ETHICOMP 2017 Values in Emerging Science and Technology, University of Turin, Italy, June 5-8 2017. В конференцията ще участва гл. ас. д-р Деница Георгиева Топчийска, преподавател в Департамент “Право” на НБУ

Участие в международна конференция: CEPE/ETHICOMP 2017 Values in Emerging Science and Technology, University of Turin, Italy, June 5-8 2017. В конференцията ще участва гл. ас. д-р Деница Георгиева Топчийска, преподавател в Департамент “Право” на НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Деница Георгиева Топчийска доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на гл. ас. д-р Деница Топчийска с доклад на тема “The rule of law and EU data protection legislation” в международна конференция: CEPE/ETHICOMP 2017 Values in Emerging Science and Technology в Университета в Торино, Италия (5 – 8 юни 2017 г.).


Екип:

  • доц. д-р Деница Топчийска - преподавател