TRAD NBU 2017 Първа лятна школа по превод на тема: Преводът като вид комуникация

TRAD NBU 2017 Първа лятна школа по превод на тема: Преводът като вид комуникация
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Хуманитарни науки
Ръководител:
Мария Живкова Грозева-Минкова проф. д.н.
Статус:
действащ

Провеждане на първа лятна школа по превод в НБУ (25 – 26 септември 2017 г.) с работни езици немски, испански, италиански, френски и английски.


Екип:

 • проф. Мария Грозева д.н. - преподавател
 • гл. ас. д-р Венета Сиракова - преподавател
 • доц. д-р Нели Раданова - преподавател
 • доц. д-р Анелия Бръмбарова - преподавател
 • гл. ас. д-р Мария Спасова - преподавател
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов - преподавател
 • ас. Петя Петкова - Сталева - преподавател
 • гл. ас. Анелия Ламбова - преподавател
 • преп. Нора Кръстева - преподавател
 • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова - преподавател
 • преп. Любка Славова - преподавател
 • преп. Валентина Славова - преподавател
 • преп. Десислава Давидова - преподавател
 • преп. Диан Карагеоргиев - преподавател
 • доц. д-р Борис Наймушин - преподавател
 • гл. ас. Амелия Марева - преподавател
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева - преподавател
 • доц. д-р Мария Стамболиева - преподавател