Лятна школа по визуална антропология “Културни наследства на града – конструиране и експониране: по примера на Русе и Букурещ” (3-8 септември 2017 г.)

Лятна школа по визуална антропология “Културни наследства на града – конструиране и експониране: по примера на Русе и Букурещ” (3-8 септември 2017 г.)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Ирена Иванова Бокова доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на лятна школа по визуална антропология с участие на студенти от деп. “Антропология”, “Дизайн”, “Икономика” и “Кино, реклама и шоубизнес” в Русе и Букурещ през м. септември 2017 г.


Екип:

  • доц. д-р Ирена Бокова - преподавател
  • проф. Людмил Христов - преподавател
  • гл. ас. д-р Кристина Савова - преподавател
  • гл. ас. д-р Стефания Темелкова - преподавател