Списък на проектите

Природни науки, математика и информатика

20-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – 2024. 20th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science - CSECS 2024, June 28-29, 2024, индексирана в Scopus

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

7 часа разлика – танцов спектакъл

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

III Конкурс по превод на кратък художествен текст (английски, немски, испански, френски, италиански, руски език)

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Social (in)justice for all: A case study of Bulgarian immigrants in Canada

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Без думи

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Български писатели: образи и сцени. 1960-2002 г.” – фотографска изложба и каталог на Георги Панамски

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Сигурност и отбрана

Втори интердисциплинарен пътуващ семинар “Места на памет” 2024

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Зимна школа и годишна конференция на департамент “Когнитивна наука и психология”, 23-25 февруари, 2024 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Изложба “30 години департамент Дизайн, НБУ”

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Природни науки, математика и информатика

Изнасяне на пленарен доклад на престижна конференция

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Изнесено практическо обучение междудисциплинарен, международен проект “Летни дни на артистичния дизайн на Летни дни на дизайна” 2024

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Изходи: - упражнения 2024

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Интензивен курс – Impasto and abstract painting for Everyone проект ERUA2 /работен пакет 2/ - 2024 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Камък в обувката – практически театрален семинар-работилница

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Конкурс за нова авторска песен “New University Talent”

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Конкурс по приложна лингвистика за гимназисти, изучаващи английски и френски език – 2024 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Късометражен филм “Рибарят”

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Майсторски клас и Концерт, посветени на 50 години творческа дейност на проф. Сузана Клинчарова

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Международен конкурс за млад моден дизайнер “IDEAMODA” 2024 – Етап 2

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Национална научно-практическа конференция “Дигитални технологии в архитектурата, дизайна и визуалните изкуства

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Нов български университет подкрепя първото издание на Национален фестивал и Клавирен конкурс “Милчо Левиев”, 2024

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Пета школа по превод TRAD NBU 2024

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Подпомагане реализирането на творчески проект “МАЙКА” в галерия “Райко Алексиев”, с куратор Моника Попова, чрез отпечатване на каталог от изложбата

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Посещение на 60-то Венецианско биенале от преподаватели и студенти към деп. “Нова българистика”, деп. “Дизайн”, деп. “Политически науки”

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Посещение на Анимафест Загреб 2024

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Посещение на Международен фестивал на театралните училища SETKANI/ENCOUNTER 2024 г., гр. Бърно, Чехия

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Празнуваме Цветана – 80 въпроса за 80 години

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Представяне на общоуниверситетското издание “Българско стихознание” на Мирослав Янакиев: книгата, предисторията, отзивите

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Представяне на свидетелства за историята на България

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Проект – Сетивен театър

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Пътуващ семинар “Архитектурата на Рим – Античност, Възраждане и Барок

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Пътуващ семинар: “Венецианско наследство по адриатическото крайбрежие на Черна гора и Хърватска

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Развитие на сайта “Рекламна академия”

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Разпространение късометражен филм “И в болест, и в здраве"

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Световен конкурс по студена обработка GCWC в Светла над Сазава, Чешка република 2024 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Следата “Шекспир” – образование и бъдеще

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Стаята на Бродски – спектакъл

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Унгарска хамсия – дипломен спектакъл по скечове на Ханох Левин

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Участие в научна конференция “Les etrangers et les minorites nationales dans les societes en epuration (Europe apres 1945)” [Чужденци и национални малцинства в обществата в процес на прочистване (Европа след 1945 г.)] - Universite Cote d’Azur, гр. Ница, 04.06. – 05.06.2024 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Участие в студентски театрален фестивал “Сцена на края на града”, Хасково 2024 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Участие на д-р Слава Янакиева, асистент в департамент “Театър”, в научни конференции в Гьолечица 13-18 май, 2024; в гр. Елена 15-20 юли, 2024 г., Германия, гр. Кьолн 9-13 септември

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Участие на студенти на НБУ в европейската асамблея на студенти по архитектура – EASA 2024 в Бенидорм, Испания 28.07.2024 г. – 11.08.2024 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Филмова лятна школа “Созопол”

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Природни науки, математика и информатика

Финансиране на ? от 30 % редуцирана такса за публикуване на приета за печат обзорна статия от името на НБУ с включени приложни научноизследователски резултати „Natural and Synthetic Polymers for Biomedical and Environmental Applications” в научното списание „Polymers-MDPI”, Q1, IF – 5.0

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Природни науки, математика и информатика

Финансиране на такса публикуване на приета за печат обзорна статия “Diversity and Mechanisms of Action of Plant, Animal and Human Antimicrobial Peptides” в научното списание “Antibiotics-MDPI”, Q1, IF – 4,9

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Фотографска изложба “Студентски практики” по случай 30 години департамент Кино, реклама и шоубизнес”

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Фотографска работилница 23/24 Есенен семестър

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Фотографска работилница 23/24 Пролетен семестър

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Холандският пейзаж в архива на проф. Васил Стоилов – непубликувани ръкописи и рисунки на проф. Васил Стоилов – работно заглавие

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Сигурност и отбрана

Четвърти пътуващ семинар по криминология

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Янина – столицата на Епир - 2024 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Природни науки, математика и информатика

19-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – 2023. 19th Annual International CSECS Conference on Computer Science and Education in Computer Science CSECS 2023, June 28-29, 2023, индексирана в Scopus

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Acta Nova Humanistica – научно списание за хуманитаристика на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

II Конкурс по превод на кратък художествен текст (английски, немски, испански, френски, италиански, руски език)

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Problems foreign students encounter when studying English

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

АРТ ШКОЛА – Варвара, 12.05.2023 – 19.05.2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

БГ Playback фестивал 2023 г. - “Да бъдем заедно – Социални измерения в Playback театъра

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Българската историография след 1989/Bulgarian Historiography after 1989

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Българският език и неговите културни пространства

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

В огледалото на Рембранд – мултидисциплинарен проект

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Власт, култура и лична траектория – устна история на близкото минало

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Временно завинаги – танцов спектакъл, департамент “Театър”

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Времеобичане по Г. Господинов – дипломен спектакъл на студентите от 3. курс, БП “Театър”, випуск 2020 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Детска литература и българските училища в чужбина

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Експериментална танцова резиденция PURE, гост лектор Християн Бакалов (българо-френски артист)

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Записки по Чехов” – дипломен спектакъл на студенти от БП “Театър”, випуск 2021

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Заснемане и обработка на концерт “Моцарт – Откриване на Софийски музикални седмици 2023”

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Златна Прага – Места на трансформация и устойчивост във времето” (пътуващ семинар 30.03-4.04.2023 г.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Изнесено практическо обучение “Летни дни на артистичния дизайн на Летни дни на дизайна” 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Природни науки, математика и информатика

Изследователски проект: Предизвикателства пред терапията и обучението на деца с нарушения в развитието по време на пандемията COVID-19

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Интензивен курс – Impasto and abstract painting for Everyone проект ERUA /работен пакет 3/

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Концерт на изявени студенти и младши студенти по цигулка от Нов български университет във Венеция, Италия на 25.02.2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Концерти на Антонела Бенати - флейта и Нона Кринчева – пиано в Италия през март 2024 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Летни дни на модата 2023 – “Дипломно модно ревю “New Generation 2023”, част от Летни дни на дизайна / Летни дни на модата 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Лятна школа по антропология “Текстилът – културна технология, индустриално развитие и културно наследство” (гр. Сливен и с. Жеравна: 4-9.09.2023 г.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Майсторски клас на Вики Алмазиду и Йотис Кьорцоглу “Филмова музика”, 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Международен конкурс за млад моден дизайнер “IDEA MODA” 2022/23, етап II

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Международен конкурс за млад моден дизайнер “IDEAMODA” 2024 – Етап 1

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Сигурност и отбрана

Международната научна конференция “Права и сигурност”, 27-28.04.2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Музикално-театрален спектакъл “Вълкът и Зайчето”

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Научна конференция: От кремъка до танка. Как икономиката, технологията и климата променят историята?

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Природни науки, математика и информатика

Научно-изследователски проект и участие на екип от НБУ в Invited session “Innovations in Assessment, Education and Interventions for Children with Developmental Disorders” с 3 научни доклада в Innovation in Medicine and Healthcare 14-16 June 2023 (KES-InMed-23)

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

НБУ за българския блус на колела 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Нишко и Пиротско в историята

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Обучителен танцов семинар с Дани Кърнс и сдружение “Стайна температура”

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Природни науки, математика и информатика

Организиране на конференция Cognitive Science – Approaches and Results towards Artificial Intelligence 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Отвъд мрежата

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Отпечатване на двойно CD “ТРАДИЦИЯ И БЪДЕЩЕ” на хартиен носител и на CD

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Партньорство с Асоциация “Фестивалите в България” в рамките на Банско Джаз Фестивал 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Пленарно и информационно посещение на Бундестага

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Подготовка на Антология Средновековен театър

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Посещение на 18-то Венецианско Архитектурно биенале, Венеция, Италия” на студенти от модул “Керамика и порцелан. Дигитални форми” към БП “Визуални изкуства”, МП “Керамика и порцелан. Съвременни дигитални форми” и студенти от МП “Архитектура”

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Посещение на Анимафест Загреб 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Посещение на Сухумския университет в Тбилиси, Грузия, в периода 08.05-13.05.2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Практически семинар по мода “A Magazine Reader” с лектори Femke de Vries и Zuzana Kostelanska (Нидерландия)

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Проект за разработване на изложба “Студентски фотографски конкурс на НБУ” Есен 23/24, департамент “Кино, реклама и шоубизнес”, програма “Фотография и видеография” и УПИЗ Лаборатория по фотография

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Проект Майсторски класове “ФОТОГРАФСКА РАБОТИЛНИЦА” 22/23 Есенен семестър

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Ретрограден Меркурий

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Световен конкурс по студена обработка GCWC в Светла над Сазава, Чешка република

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Световен фестивал за анимационния филм – Варна 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Северна Добруджа и нейното културно-историческо наследство

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Седма годишна докторантска конференция на НБУ “Excellence and Social Engagement of the Research in Humanities, Social Science and Arts” 2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Следвай Антигона

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Средношколски конкурс по превод на английски, немски, испански, италиански, френски и руски език, 25 ноември 2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Създаване на медиен StartUp: информационен блог NewBlog 4U

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Съфинансиране на проект ERUA

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Съфинансиране от НБУ на консултантска услуга за кандидатстване по европейската инициатива “European Universities”, фаза 2

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Сигурност и отбрана

Управление на рискове. Ръководството за обучение, етап 2

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие в TEPSA Pre-Presidecy Conference in Madrid

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие в дните на българската култура във Фрайбург

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие в конференцията на Европейската асоциация по философия на науката (EPSA23), Белград, 20-23 септември, 2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Сигурност и отбрана

Участие в лятно училище на Варшавския военен университет, факултет “Национална сигурност” – Полша, 26.06-07.07.2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Участие в студентски театрален фестивал “Сцена на края на града”, Хасково, 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие във форума за кино и литература, организиран от Факултета по езици, изкуства и хуманитарни науки в Университета в град Кенитра, Мароко – финансиране на пътни разходи София – Кенитра – София

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Участие на български арфисти в майсторски клас на проф. Сузана Клинчарова в Париж, Opus Artis Paris, 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие на доц. д-р Йордан Ефтимов в Международна научна конференция Българистични четения – Сегед 2023, 1-2 юни 2023 г., организирана от Института по славянски филологии при Сегедския университет, с доклад на тема “Българската литература на крилете на национализма: от “Български хроники” на Стефан Цанев до “Глина” на Виктория Бешлийска”, както и среща с водещи издатели в Будапеща

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Участие на д-р Павлина Величкова като единствен селектиран лектор от България с доклад и презентация “Moodle as an E-Music Theory platform for students tests, examination and competition in New Bulgarian University” на Международен научен семинар и заключителна среща на HARMA+

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Природни науки, математика и информатика

Участие на НБУ в XXXV Републиканска студентска олимпиада по програмиране

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Участие на преподаватели от НБУ в междудепартаментен пътуващ семинар “ПАРИЖ” в детайли – дизайн, съвременно изкуство и литература в рамките на проект ERUA

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие на проф. Момчил Методиев, д.н., в международната научна конференция “In Search of the Enemy…” The security apparatus in the countries of Central an Eastern Europe towards independent circles, manifestations of social resistance and oppositional attitudes 1956-1980, която ще се проведе на 23-24 октомври 2023 г. във Вроцлав, Полша, организирана от изследователския отдел на Института за национална памет на Полша

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Участие на студенти в международен форум и фестивал, Румъния, със спектакъла “Временно завинаги” и участие на преподавател в семинар към фестивала

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Участие на студенти и преподаватели в международното Арт изложение Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2023, състоящо се в град Прага

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие с доклад в международна американистична конференция – Конкорд, Масачузетс, САЩ, 11-19 юли 2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие с доклад в международна научна конференция “Кризи на универсалното в англоезичната литература и критика (19. – 21. в.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Природни науки, математика и информатика

Участие с научен доклад и публикация на международната конференция 18th Conference on Computer Science and Intelligence Systems FedCSIS (IEEE #57573), Варшава, Полша, 17-20 септември

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Филмова лаборатория “Нов дубъл”, издание 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Природни науки, математика и информатика

Финансиране на публикация за участие в международна научна конференция EAI CSECS 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Фотографска работилница” 22/23 Пролетен семестър

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Час по Хамлет по У. Шекспир – дипломен спектакъл на студентите от 2. курс, БП “Театър”

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Четиринадесета анимационна работилница, Варвара 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

“Интензивни курсове – проект ERUA /работен пакет 3/

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Природни науки, математика и информатика

18-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – 2022. 18th Annual International CSECS Conference on Computer Science and Education in Computer Science CSECS 2022, June 24-27, 2022, индексирана в Scopus

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

60+ години страх: непризнатият принос на Канада в развитието на жанра филми на ужасите

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Сигурност и отбрана

9th International Conference on Eurasian Politics & Society – International Centre for Strategic Research and Analysis (CESRAN)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

A Ready-to-Print exhibition (Киев, Украйна)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Природни науки, математика и информатика

Antifragile Project Management

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

TAKE YOUR TIME

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

XXVI. Международна ранноесенна школа по семиотика “Дигитализация на образованието: семиотични и интердисциплинарни подходи

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Природни науки, математика и информатика

Анотиране на видео съдържание чрез невронни мрежи (Synopsis of Video Files Using Neural Networks)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

АРТ ШКОЛА – Варвара 1, 28.10. – 05.11.2022 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

АРТ ШКОЛА – Варвара, 13.05.2022 г. – 21.05.2022 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Археологически разкопки в Египет (сезон 10)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Всекидневни форми на трансгранична мобилност (Теренно антропологическо изследване в Свиленград и Одрин)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Вътрешен транспорт за участие на екип от НБУ на Срещата на високо ниво на консорциум ERUA

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Грижата за хора с деменция в България: между свръхотговорността на семейството и недоверието към обществените институции на здравеопазване

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Егейска Македония в историята

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

ЗАПАДНОСТТА НА ФРИГИЙСКАТА КУЛТУРА

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Природни науки, математика и информатика

Изграждане на приложна лаборатория (Living Lab)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Изложба “ИЗБРАНИ ХИТОВЕ”

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Изнесено практическо обучение “Летни дни на артистичния дизайн в рамките на Летни дни на дизайна” 2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Източна Македония и Западна Тракия в историята

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Колекцията по Харолд Пинтър

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Конкурс по превод на кратък художествен текст (английски, немски, испански, френски, италиански, руски език)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Конференция “Академичната и професионалната етика в България: проблеми и перспективи

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Културно наследство – състояние и перспективи. Сборник с доклади от конференция в чест на 90-годишнина от рождението на проф. Любен Прашков”, София, Нов български университет, 5.11.2021 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

ЛАТЕРАЛИ – Самостоятелна ретроспективна изложба на Почетен професор на НБУ – проф. Иван Веселинов по повод 90-тата му годишнина

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Летни дни на дизайна 2022 – Летни дни на модата 2022 - Модно ревю “Sotto il Cielo di Genzano”, Джендзано, Рим, Италия

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Летни дни на модата 2022 – Дипломно модно ревю New Generation 2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Лятна школа по антропология “Културните наследства – как интерпретираме миналото” (по примера на градовете Русе, Тутракан и Разград): 27.08-3.09.2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Майсторски клас на Вики Алмазиду и Григорис Симадопулос “Историята на джазовата музика” 2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Международен конкурс за млад моден дизайнер “IDEAMODA” 2022 - етап I

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Международна оперна продукция “Орфей и Евридика” на Античен театър - Пловдив

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Музика и думи за мир

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Научна конференция с международно участие на тема: “Университетът, езикът, обществото”

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Научна конференция: Историческото образование: Критерии, очаквания, отговорност

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Национална научно-практическа конференция “Дигитални технологии в архитектурата, дизайна и визуалните изкуства”

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

НБУ за българския блус на колела 2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Природни науки, математика и информатика

Организиране, провеждане и участие на екип от НБУ в Invited session “SMART EDUCATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS” с 5 научни доклада в Smart Education and E-Learning, 20-22 June 2022 (SEEL-22)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Орфей и символиката на арфата” 2022 – XI Майсторски клас на Сузана Клинчарова

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Официално посещение в Сухумския университет в Тбилиси, Грузия

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Паднали ябълки

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Партньорство с Асоциация “Фестивалите в България” в рамките на Банско Джаз Фестивал 2022 за “Банско Джаз Академия

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

По релсите на северозапада

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Посещение и участие в Анимафест Загреб 2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Правата на човека в епоха на кризи” Юбилейна научна конференция, под патронажа на Омбудсмана на Република България

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Предчувствия

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Проект за изработване на изложба “Студентски фотографски конкурс”, програма “Фотография” и УПИЗ Лаборатория по фотография – “Фотографска работилница”

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Проект за разработване на ежегодно университетско събитие в НБУ, програма “Фотография” и УПИЗ Лаборатория по фотография – “Фотографска работилница

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Реализация на Договора за сътрудничеството на НБУ с Московския държавен лингвистичен университет на базата на Центъра на български език и култура в МДЛУ /Преподаване, стаж, семинар и дипломиране на руски студенти с български език от МДЛУ, Москва/ 2022 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Самообвинение

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Свободата: вътре и вън. Иван Кирков и Алцек Мишев. Изложба

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Семинар-дискусия “За по-справедливо общество"

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Стаж по договор с Академията в Светла над Сазава, Чешка република - 2022 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Стравински и Шанел – танцов спектакъл, департамент “Театър”

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Събиране на информация и снимков материал за създаване на книга с работно заглавие “Къщите. Още разкази в стъпки”, 3-ти том, от Мариана Екимова-Мелнишка и Александър Геров

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Танца на успеха

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Творческа резиденция – Cite international des arts - Париж

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Творческа школа с Алцек Мишев

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Театър на село - турне със спектакъла "Тошко Африкански" в 5 малки населени места в североизточна България

Външен /2022
Хуманитарни науки

Транснационални животи, пресичащи се гражданства, променящи се ценности: български изселници в Турция 33 години по-късно

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Сигурност и отбрана

Трети пътуващ семинар по криминология – “Остров Света Анастасия – Остров на надеждата"

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Тринадесета анимационна работилница, Варвара 2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Тържествен концерт – 20 години Университетски хор “Фолк-джаз формация” на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Тържествено честване на 80-годишнината на проф. Михаил Неделчев

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Управление на рисковете. Ръководство за обучение

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие в “Световни Университетски Игри 2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие в Second International Conference on Trauma and Mental Health, 18-20.09.2022 Jerusalem

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие в генерална асамблея на European Values Study (EVS) - 2022 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Природни науки, математика и информатика

Участие в конференцията Computational and Methodological Statistics 2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие в Международна славистична конференция “Славистичка истраживања – између филологије и културологије“ в Белградския университет”

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Участие в студентски театрален фестивал “Сцена на края на града”, Хасково

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Участие на български арфисти в майсторски клас на проф. Сузана Клинчарова в Париж, Opus Artis Paris 2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Участие на студент от департамент “Театър” в лятна академия – MAPA в Холандия, гр. Харлем в периода 21.08.2022 г. – 06.09.2022 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие на студенти в конференция “Нови и стари терени на етнологията и антропологията. Дигитални и пандемични предизвикателства” (Пловдивски университет)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Участие на студенти от департамент “Театър” на международен театрален фестивал “Фаджр” в Техеран в периода 4-9 февруари 2022 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие с доклад в международен американистичен симпозиум (Thoreau Symposium) – Рейкхолт, Исландия, 25-27 май 2022 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие с доклад в международна конференция “Модернистки структури”

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Природни науки, математика и информатика

Финансиране на такса правоучастие за постер на тема: “Повишаваме на чернодробните ензими по време на Ковид пандемията – българско проучване върху 3038 пациенти

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Фотография и пърформанс – двудневен семинар и изложба

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Хроника на едно национално предателство /Подготовката България да се превърне в 16 република на СССР 1963-1973/

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Четвърта школа по превод TRAD NBU 2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Шеста годишна докторантска конференция на НБУ (2022 г.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Юбилейна научна конференция под надслов “Традиция и новаторство” по повод 30-годишнината от създаването на НБУ и на филологическите програми към департамент “Чужди езици и култури” – 4-5 юни 2022 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Явните и тайните (поверителни) заповеди, инструкции и предписания на началниците на Македонската военноинспекционна област 1915-1918 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

ARTCYCLE: Театър • 30 • НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Социални, стопански и правни науки

EUMEPLAT - Pltformization of European Media: Assessing Negative and Positive Externalities

Външен /2021
Педагогически науки

STEAM - Skills Development in Early Childhood Education and Care in Europe

Външен /2021
Изкуства

АРТ ШКОЛА – Варвара 2, 28.05.2021 г. – 05.06.2021 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Вишневите хора

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Сигурност и отбрана

Втори пътуващ семинар по криминология – “Остров Белене – Остров на свободата или остров на робството

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Гостуване в НБУ на д-р Дьорд Сонди във връзка с удостояването му с почетната титла Doctor Honoris Causa на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Дванадесета анимационна работилница Варвара 2021

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Двумесечно обучение на студенти от програма “Арабистика (Арабски език, култура и литература)” в университет “Султан Кабус”, Оман: финансиране на пътни разноски София – Маскат – София

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Е-платформа в помощ на обучението по общ и специализиран чужд език – Разширяване на функциите на платформата

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Жените срещу Дон Жуан

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Живият античен град: преживяване и консумиране на Помпей и Херкулан

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Изкуството на ниските земи 16-19 век, преставено от Фризо Ламертсе – куратор на Rijksmuseum. Он-лайн формат на “Срещи с изкуството”, съвместен проект на “Център Българо-европейски културни диалози” и галерия “УниАрт” на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Изложба “ФОРМИ НА ОБЩУВАНЕ” – галерия DOZA

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Изложба “ШРИФТ И КАЛИГРАФИЯ В НБУ 2016-2021

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Изложба на НБУ в Софийски арсенал – Музей на съвременно изкуство към НГ “10 години – Да запазим Корал” /ленд арт, инсталации, дизайн пърформанс/ Посветена на тридесетгодишнината на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Изложба художествено стъкло

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Изнесено практическо обучение “Летни дни на артистичния дизайн в рамките на Летни дни на дизайна” 2021

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА‘2021 на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ II част декември 2020 – април 2021

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Сигурност и отбрана

Международна конференция на тема “Кризи и сигурност – корелации и предизвикателства"

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Научна конференция “Съвременни аспекти и методи на преподаване във визуалните изкуства”. Събитието е посветено на 15 години от създаването на департамент “Изящни изкуства” и 30 години от създаването на Нов български университет

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Национално турне “Пътуваща Следа” 2021

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

НБУ гостува на музея (начало - септември 2021 в РИМ Русе)

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

НБУ за българския блус

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

НБУ за българския блус на колела

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Обучение на обучители 16-18.07.2021 г. град Сандански

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Социални, стопански и правни науки

Онлайн образованието: предимства и недостатъци

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

ОТКОВЬОР - Самостоятелна изложба на Моника Попова по повод тридесетата годишнина от създаването на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Природни науки, математика и информатика

Покриване на такса за публикуване на глава ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF PLANT POLYPHEMOLS в книгата “Secondary metabolites” на издателство InTechOpen, Великобритания, Open Access и индексирано в световната база данни Web of Science (Clarivate)

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Поредица: Почетни преподаватели по Театър

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Посещение и участие на Анимафест Загреб 2021

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Проект за награда от Нов български университет

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Проект за фотографска изложба на студенти по случай 30 години НБУ от департамент “Кино, реклама и шоубизнес”, БП “Фотография”

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Проучване на живота и делото на д-р Димитър Христов Точков (1874 - 1941 г.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Репетиция от грешки

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2021

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Семинар с проф. Ив Уинкин, Франция – “Антропологични изследвания”, департамент “Антропология"

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Серия от Семинари по дирижиране в Нов български университет – I част

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Театрален спектакъл “Шах наме” по едноименни епос, реж. Е. Панайотова

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Универсални ценности и локални проявления

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Участие на студенти от департамент “Театър” в театрален фестивал “Младите в театъра”, в гр. Ловеч, в периода 08.10.2021 – 12.10.2021 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Участници в майсторския клас на Вики Алмазиду на сцената на Банско Джаз Фестивал

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Участници в майсторския клас по арфа на проф. Клинчарова в Opus Artis Paris. Концерт на българските участнички-арфистки в катедрала Сент Мери - Париж

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Уъркшоп “Драматургична среда и театрален костюм"

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Фотоизложба “Остров Белене – Остров на свободата или остров на робството

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Археологически разкопки в Египет (сезон 9)

Централен фонд за стратегическо развитие /2020
Изкуства

Професия: Студент – студентско тв предаване с приблизителна продължителност 90 мин.

Централен фонд за стратегическо развитие /2020
Хуманитарни науки

Средношколски конкурс по превод на английски, немски, испански, италиански, френски и руски език

Централен фонд за стратегическо развитие /2020
Хуманитарни науки

Трета школа по превод TRAD NBU 2020

Централен фонд за стратегическо развитие /2020
Природни науки, математика и информатика

15-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – 2019

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

1969: Между кича и свободата

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

500 години живот. Изобретения и изкуство в наследството на Леонардо да Винчи. Пътуващ семинар до Флоренция 20-26 май 2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

MY GYPSY ROAD

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Природни науки, математика и информатика

Workshop on Coding and Cryptography, St-Jacut-de-la-Mer, 31.03.-05.04.2019

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Антично и средновековно наследство в Източна Македония

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

АРТ ШКОЛА – Варвара 1, 27.10.2019 г. – 04.11.2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Археологически разкопки в Египет (сезон 8)

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Гост лектор (по проект “Коприната – културно наследство и технология” – трети етап, април 2019: интердисциплинарен проект)

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Градът-HOTSPOTS Интерактивен уличен театрален спектакъл в град Пловдив

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Десета юбилейна анимационна работилница Варвара 2019

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Европейска магистърска програма по технологии на писмения и устния превод - EM TTI

Външен /2019
Изкуства

Игра на тронове: с гласа на Петър Байков

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Картини от една изложба – авторски танцов спектакъл

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Клавирен цикъл от 3 концерта ПРИЕМСТВЕНОСТ – УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Клас по клавирна интерпретация на проф. Панчо Владигеров мл.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА‘2020 на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ I част юни 2019 – октомври 2019

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА‘2020 на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ II част декември 2019 – април 2020

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Късометражен филм “Последната Спирка"

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език – 2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Лятна школа по антропология “Река Дунав като културен пейзаж – споделяне на наследства (по примера на музеите в Русенски и Силистренски регион и Кълъраш, Румъния – 2-7.09.2019 г.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Майски дни на дизайна 2019 – “Майски дни на модата” и “Майски дни на артистичния дизайн

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

МЕДЕЯ – театрален спектакъл, част от артистичната програма на ПЛОВДИВ ЕСК2019

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Международна научна конференция “Bulgarystyka – jej dawny, wspolczesny i przyszly wymiar. Biografie, kregi, instytucje” / „Българистиката – нейните минали, настоящи и бъдещи измерения. Биографии, кръгове, институции“. Участие на четирима преподаватели от Нов български университет

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Международна научна конференция “Култура на войната и опит от войната” (Military Culture and War Experience)

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Модел Европейски парламент - 2019

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Национален отворен форум “Следата” 2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

НБУ без граници (Fishing for students 2019)

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Неочевидно – site-specific инсталация в галерия “УниАрт”

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Обмен на студентски стаж по договор с Академията в Светла над Сазава, Чешка република - 2019

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Памфлет – театрален спектакъл по едноименната пиеса на Едуард Морган

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Природни науки, математика и информатика

Представяне на обобщени научни резултати в областта на Микробиологията на храните и популяризиране на Биологичните науки в Нов български университет на VIII-я FEMS Congress, организиран от Федерация на Европейските микробиолози, Глазгоу, 7-12 Юли, 2019

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Провеждане на международна научна конференция “Европейските ценности в страните от Югоизточна Европа: новите предизвикателства и шансове

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Природни науки, математика и информатика

Пътуващ семинар на департамент “Телекомуникации”

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Сигурност и отбрана

Пътуващ семинар по криминология

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Природни науки, математика и информатика

Реализация на Договора за сътрудничеството на НБУ с Московския държавен лингвистичен университет на базата на Центъра за български език и култура в МДЛУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Редактиране (proofreading) на авторски текст “Semiotics of colours in the Bible” - 2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Самотраки – островът на Великите богове

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2019

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Средношколски конкурс по превод на английски, немски, испански, италиански, френски и руски език, 17 ноември 2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Стаж по договор с Академията в Светле над Сазава, Чешка република - 2019

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Танцов проект “Картини от една изложба” – участие в международен фестивал “Ерата на Водолея”, гр Бургас

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Театрален спектакъл „Сън в лятна нощ“ от Шекспир, реж. Е. Панайотова

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Сигурност и отбрана

Укрепване на сътрудничеството между НБУ и Университета за военни науки - Варшава

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Участие в 16-ти конгрес по логика, методология и философия на науката и техниката (Прага, 5-10.08.2019)

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Участие в Международния театрален фестивал SETKANI/ENCOUNTER, Бърно, Чехия със спектакъла "Чайка, чайки…Чайката"

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Участие на доц. д-р Евгения Благоева в International Symposium “Minorities in the Eastern BalkansL Languages and Cultures”, University of Warsaw, 18-19 октомври 2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Природни науки, математика и информатика

Участие на НБУ в XXXI републиканска студентска олимпиада по програмиране

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Участие на студенти в модно шоу “Под небето на Дженцано” за Инфиората 2019, Италия

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Фотографски конкурс за снимка с телефон "Шелфи или Автопортрет на духовното аз"

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Четвърта годишна докторантска конференция на НБУ – 2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Природни науки, математика и информатика

e-Leadership Training Accelerator

Външен /2018
Технически науки

K-TRIO 3 - Researchers in Knowledge Triangle

Външен /2018
Хуманитарни науки

TRAD NBU 2018 Втора лятна школа по превод на тема: Специализиран превод (туризъм и административни текстове)

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

АРТ ШКОЛА – Варвара 2, 18.05.2018 г. – 26.05.2018 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Габриеле Нисим в НБУ: Авторът на "Човекът, който спря Хитлер" гостува на Центъра за книгата

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

Гилгамеш” спектакъл в рамките на Дни на изкуствата в НБУ 14 – 18 май 2018

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

Девета анимационна работилница Варвара 2018

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

ИСТОРИЯТА ТИ В МЕН – ДОКУМЕНТАЛЕН ТЕАТЪР – обучение, тренинг и спектакъл

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

Кръв от къртица

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

Късометражен филм “Седемнайсет”

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език – 2018 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

Майски дни на дизайна 2018 г. – Майски дни на модния дизайн и на артистичния дизайн

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА МЛАД МОДЕН ДИЗАЙНЕР “IDEAMODA” - първи етап

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Природни науки, математика и информатика

Международна школа GRID 2018, Дубна, Русия

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Мястото на културата в обучението по език и междукултурното общуване

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

Национален отворен форум “Следата” 2018 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

Овча Купел (Ovcha Kupel): A Promenade Performance Project in Sofia 5-15 март 2018 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Петата вълна на Европейско изследване на ценностите (European Values Survey - EVS) – етап III

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР “МОДА” “ПОХВАТИ В КОМБИНИРАНЕТО НА ЦВЕТОВЕ И ДЕСЕНИ” Работен семинар на Мила Атева

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

Представление “Плешивата певица” от Йожен Йонеско

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

Публична лекция и семинар на проф. Ясуо Кобаяши в НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Реализация на сътрудничество по Договора между НБУ и Московския държавен лингвистичен университет – 2018 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2018

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Скопие и Скопско в историята

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

Стаж в стъкларска база на Академията по изкуства в Светла над Сазава, Чешка република на студенти от деп. Изящни изкуства (ателие художествено стъкло) 2018

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Участие в международен уъркшоп “Обяснителна мощност”, Женева, 14-15 юни, 2018 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Участие в международна конференция “Отвъд всички граници: Анатолия през I хилядолетие пр. Хр.” (“Beyond All Boundaries: Anatolia in the 1st Millennium B.C.”)

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

Участие на студенти в международно модно изложение Текстейлър Експо 2018

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Участие на трима чуждестранни лектори в Международния научен семинар “Двете лица на писателя: Персонални казуси в източноевропейските литератури

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Участие с доклад “In the name of the People/In the People’s will. Lessons from national and local Referendums in Bulgaria 2013-2016” на общата конференция на Европейския консорциум по политически науки /ECPR General conference/ 22-25 август 2018 г. в гр. Хамбург, Германия

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Участие с доклад в Конференцията на IASA (The International American Studies Association) и Карловия Университет, Прага – Прага, 26-27 април 2018 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

13th World Congress of Semiotics – International Association for Semiotic Studies (IASS-AIS) 13-ти Световен конгрес по семиотика – Международна асоциация за семиотични изследвания

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Природни науки, математика и информатика

13-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

15 години Университетски смесен хор “Фолк-джаз формация” на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

1967 година: 50 години по-късно

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

An Abductive Strategy for Planning Multi-Experiment Studies” – участие на доклад на 9-тия Европейски конгрес по аналитична философия в Мюнхен, 21-26 август 2017 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

TRAD NBU 2017 Първа лятна школа по превод на тема: Преводът като вид комуникация

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Авторски проект на Моника Попова с любезното участие на поета Иван Кулеков в изложбата “1+1=1+1” в “Галерията за съвременно изкуство” ул. “Шипка” №6 гр. София

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Актуалност на платонизма. Изследователска работа във Фондация Hardt

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

АРТ ШКОЛА – Варвара 1, 27.10.2017 г. – 04.11.2017 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

АРТ ШКОЛА – Варвара 2, 12.05.2017 г. – 20.05.2017 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Археологически разкопки в Египет (сезон 6)

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

България и българистиката в променящия се свят. Участие в научен форум в Университета на Лодз, Полша

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Български литературни класици

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Природни науки, математика и информатика

Второ състезание по информатика за ученици и студенти

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Природни науки, математика и информатика

Ден на отворените врати в Европейската централна банка (ЕЦБ)

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Сигурност и отбрана

Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Енергийната сигурност на България в променящата се международна обстановка след избирането на Доналд Тръмп

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Жива памет. Интелектуалци за социализма и постсоциализма (2017 – 2019 г.) - етап 1

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Забравените бележити българи – Никола Стоянов

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Сигурност и отбрана

Издигане авторитета на НБУ и ДНМС чрез участие на преподаватели в конференции

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Командировка за участие на арх. Дора Иванова като лектор в семинар “Разговори за българската култура ad hoc. Културно наследство в риск

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА‘2018 на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ. I етап: (юни – октомври 2017)

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА‘2018 на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ II част: Номинации и провеждане на Лаборатория за писане на пиеси, Церемония по награждаването и др.

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език – 2017 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Лятна музикална академия 2017 с участието на Аарън Голдбърг

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Майски дни на дизайна 2017

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Международен проект за обучение за работа с 3D керамичен принтер към УПИЗ “Керамика”

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА СЪВРЕМЕННАТА КЕРАМИКА – СОФИЯ 2017

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Национален отворен форум “Следата’17”

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Ние, Гераците” – театрален спектакъл по Елин Пелин

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Осма анимационна работилница Варвара 2017

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Петербургската художествена академия и българските художници” в Музея на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Пленер със студенти от Академията по изкуства в Светла над Сазава, Чешка република в гр. Созопол

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Природни науки, математика и информатика

ПОДПОМАГАНЕ ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ FOOD-3 “THE CHALLENGES FOR QUALITY AND SAFETY ALONG THE FOOD CHAIN” В НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, 23-25 Март 2017 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Посещение на 57-мо Венецианско Биенале, Венеция, Италия” по повод 10 години от създаването на модул “Керамика” и модул “Сценография”, програма “Пластични изкуства” и департамент “Изящни изкуства” и департамент “Архитектура”

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Посещение на доц. д-р Борис Наймушин в Институт за международно право и икономика А.С. Грибоедов, Москва в рамките на Договора за сътрудничество и развитие на отношенията в областта на образованието и науката (29 януари – 2 февруари 2018 г.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР “МОДА” “VERSUS – Контрастът като понятие в модата и дизайна” Работен семинар на Евгения Попова и Клаудия Домс

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Представяне на дипломния късометражен игрален филм “Серафим” на Short Corner по покана на “The Cannes film festival” 2017

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Природни науки, математика и информатика

Представяне на експериментални резултати в областта на микробиология на околната среда и микробиология на храните на VII-я FEMS Конгрес, Валенсия, Испания, Юли 2017

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

ПРИТЧА ЗА САВСКАТА ЦАРИЦА

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Пътуваща изложба “Български архитектурен модернизъм от 1920-те, 1930-те и 1940-те години

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Разпространение на театрален спектакъл “Ние, Гераците”

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Реализация на сътрудничество и преподаване по договор между НБУ и Московския държавен лингвистичен университет - 2017 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

САМОДИВА СИНЬО

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Самотата на надеждата: половин век по-късно

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2017

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Спектакъл “Рибарски свади” от Карло Голдони, реж. Елена Панайотова

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Стаж в стъкларска база на Академията по изкуства в Светла над Сазава, Чешка република на студенти от департамент “Изящни изкуства” (ателие художествено стъкло) - 2017 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Струмица и Струмишко в историята

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Студентски проект: Дипломен концерт-държавен изпит по спеицланост поп и джаз пеене на Кристина Събева и Моника Ярабанова

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Театрален спектакъл “Омагьосани” по пиесата на Яна Добрева, режисьор: проф. Васил Димитров

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Театрален спектакъл “Шега в две действия” от А. П. Чехов

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Участие в 9-ти Европейски конгрес по аналитична философия (ECAP 9, Мюнхен, 21-26.08.2017)

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Природни науки, математика и информатика

Участие в Международно студентско състезание по програмиране – 2017 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Участие в Седмица на модата – Лвов, Украйна

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Участие във “ВИА ФЕСТ – международен театрален фестивал Варненско лято” с театрален спектакъл “Влюбените"

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Участие във финален етап на международен конкурс за млади дизайнери Mittelmoda, Милано на Айлин Елмаз, F69696, студентка в БП “Мода”

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Участие на гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова, ръководител на Франкофонски център за академични постижения в НБУ, в международна конференция по социални науки, организирана от Университета на Лотарингия, Мец, Франция (22 – 24.11.2017)

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Участие на дипломанти от НБУ в Модна фиеста Албена

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Участие на доц. д-р Анна Янева и студенти от курсовете й в изложбен проект – във Фестивален Арт център – в гр. Токио и още две изложби в Япония

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Участие на фрагменти от пърформънса “Моят живот. Да имаш ляв палец!” work-in-progress, Македония – Интернационален театрален фестивал “Plays without mask, theatre without discrimination” – 2017 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Участие с доклад в годишната Конференция на Thoreau Society (Торо Сосайъти) – Конкорд, Масачузетс, САЩ, 11-18 юли 2017 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Участие с доклад в международна научна конференция “Раждане, смърт и ново раждане: (ре)генериране на текста

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Янина – столицата на Епир

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

PRIX EUROPA 2016 г. – един от най-престижните фестивали и форуми за документални, игрални филми, телевизия, радио и нови интерактивни медии в Европа

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

Sommerschule “TRNS 2016 Translation und Fachkommunikation” Лятно училище “ТРАНС 2016 Превод и специализирана комуникация

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

VISUAL MACHINE 1.0

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Америка в един ден (фотографска изложба) 15.12.2016 – 15.01.2017 г. – авторска изложба на проф. Людмил Христов

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

АРТ ШКОЛА – Варвара 1, 28.10.2016 г. – 05.11.2016 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

АРФАТА ИЗВОР НА ВДЪХНОВЕНИЕ V PARIS TOUJOURS…

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Природни науки, математика и информатика

Археология на суровините: химически и геоложки анализи

Външен /2016
Хуманитарни науки

Археология на суровините: химически и геоложки анализи

Външен /2016
Изкуства

Вербатим театър – работни ателиета, спектакъл и турне във формат Work in progress

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Вечери в Норвежката Гора: Животът и творчеството на Джон Ленън

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

ВРАТА КЪМ ЗЕМЯТА – СТУДЕНТСКИ КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Дипломно модно ревю на студенти от МП “Мода и бизнес стратегии” – “Fashion Forecast 2017” – 29.03.2016 г., 19.00 часа

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Документален филм за художника Димитър Добрович с работно заглавие “Пътят на Добрович”

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Сигурност и отбрана

Европа през 21 век: регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

Егейска Македония – от Античността до наши дни

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Екселсиор – танцов спектакъл

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

Е-платформа в помощ на обучението по общ и специализиран чужд език

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

Е-платформа в помощ на обучението по общ и специализиран чужд език

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Технически науки

Заснемане на рекламен клип на НБУ с дрон

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Ковачевица – бит и култура през погледа на студентите по фотография

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ. II етап: Постоянно поддържанe интернет сайт Конкурс за нова пиеса на НБУ, активен PR и рекламни дейности по финализиране на Конкурса, провеждане на Лаборатория за пиеси с номинираните автори, връчване на наградаат на НБУ на първия автор, спечелил Конкурс за нова пиеса‘2016 и др. (ноември 2016 – март 2017 г.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език – 2016 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи испански, немски, италиански и френски език 2016 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

МАЙСКИ ДНИ НА МОДАТА - НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Международен студентски филмов фестивал “НОВА ВЪЛНА” – трето издание

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Международен студентски филмов фестивал “НОВА ВЪЛНА” – четвърто издание

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Природни науки, математика и информатика

Международна конференция “Cognitive Science – Approaches and Results toward Artificial Intelligence

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

Научен проект за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания на елинистически обект в м. Голямата канара , с. Александрово, община Поморие

Външен /2016
Изкуства

Научно-изследователска дейност в БКИ Дом “Витгенщайн”, Виена

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

ОБРАЗОВАТЕЛЕН И ТВОРЧЕСКИ СЕМИНАР “АНТИЧЕН ТЕАТЪР И АНТИЧНО ИЗКУСТВО” 14/04-17/04/2016 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

Обучение на обучители 29-31.01.2016 г. Велико Търново

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Обучение по изкуства – работа с деца в риск, гр. Малко Търново

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Общностите и тяхната култура през призмата на фотографията

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

ПОЕЗИЯТА НА ГОЛОТО ТЯЛО творчески проект-работилница на доц. д-р Динамир Предов, AFIAP и екип

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Поезията на разума” – изложба на Иван Кирков в Музей на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Последните граждани на Кале

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Предпремиерна промоция и реклама на филм “Жалейка”

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

ПРЕДСТАВИ ЗА АМЕРИКА: ТЕАТРАЛНА РАЗХОДКА ИЗ АМЕРИКАНСКИЯ АВАНГАРД

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Природни науки, математика и информатика

Придобиване на квалификационна група по електробезопасност за работа в лаборатория

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Провеждане на интервюта с научно-изследователска цел – със съвременни художници, куратори, галеристи и ръководители на културни институции във Виена, Австрия

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

ПРОМЯНАТА – театрален спектакъл по творчеството на Ингмар Бергман и Лив Улман

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Природни науки, математика и информатика

Публична лекция за представяне на експериментални резултати в областта на триботермохимията на природни апатити за устойчиво ползване на природните ресурси и опазването на околната среда през международна научна общност в рамките на 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of Prof. St. Bretsznajder (26-29 September 2016, Plock, Poland)

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Резонанс” – танцов семинар с гост лектор Светлин Велчев - Холандия

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

СЕРАФИМ – дипломен късометражен игрален филм – 15 мин.

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

СИМЕТРИИ НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА: ВРЪЗКИ В НОВОТО

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Соло-пърформанс-съавторство, танцов уъркшоп на Вили Прагер

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

СПРАВЕДЛИВОСТТА” – “Слепците” на Морис Метерлинк

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Стаж в стъкларската база на Академията по изкуства в Светла над Сазава, Чешка република - 2016 г. на студенти от департамент Изящни изкуства (ателие по художествено стъкло)

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Студентски пленер с изложба, Варна и Златни пясъци. “Expression Art” ще бъде проведен от 09 до 16 май. Събитието е част от честването на 25 г. на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Природни науки, математика и информатика

Състезания по програмиране по случай 25 години НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Сигурност и отбрана

Състояния на организираната и трансгранична престъпност

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Троянки от Еврипид. Учебен театрален дипломен спектакъл

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

Университетски речник, част 3

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Участие в международна научна конференция на тема „Древняя и средневековая культура Балкан“ (Древната и среновековна култура на Балканите), организирана от Художествената академия и катедрата по Археология на Историческия институт на Санкт Петербургския държавен университет и запознаване с новопостъпили материали в Археологическия институт на РАН и Ермитажа, свързани с трако-скитските културни взаимоотношения

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Природни науки, математика и информатика

Участие в Международно студентско състезание по програмиране - 2016 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Участие на Били Кобъм в Лятна джаз академия на НБУ 2016

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Участие на доц. В. Вихърова в различни панели на IETM meeting – Valencia, 3-6 November

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Участие на международен театрален фестивал в СИБИУ, РУМЪНИЯ 2016

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Сигурност и отбрана

Участие на преподаватели от департамент НМС в научна конференция “Промени в средата за сигурност” лятна научна сесия на ВСУ 24-25 юни, 2016 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Участие на преставлението “Вишневи сестри” на Международен театрален фестивал на театралните академии “Истрополитана”, Братислава, Словакия

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

Участие с доклад в годишната Конференция на Thoreau Society (Торо Сосайъти) – Конкорд, Масачузетс, 6-10 юли 2016 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Участие с доклад в международен конгрес на EAM (международна мрежа за изследване на авангарда и модернизма в Европа), който ще се проведе в Университета в гр. Рен, Франция от 1 до 4 юни 2016 г. като представител на НБУ. Доклад на тема: Expressionism – Abroad, at Home, and Imported: Bulgarian Graphic Art until the mid-1920s

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

Участие с доклад в международна научна конференция “Емоциите на модернизма”

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Природни науки, математика и информатика

Школа състезателно програмиране - 2016 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Природни науки, математика и информатика

11-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – Бостън 2015

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

19th European Young Statisticians Meeting

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

BE READY - Life Skills and Career Development

Външен /2015
Изкуства

PRIX EUROPA 2015 г. – един от най-престижните фестивали и форуми за документални, игрални филми, телевизия, радио и нови интерактивни медии в Европа

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

SOFIA QUEST 2015

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Анализ съдържанието на тежки метали в тъкани от черноморска и дунавска риба

Централен фонд за стратегическо развитие /2015

АРТ ШКОЛА – Варвара 1, 30.10.2015 г. – 07.11.2015 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

АРТ ШКОЛА – Варвара 2, 15.05.2015 г. – 23.05.2015 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Археологически разкопки в Египет 2016 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

ВЛЮБЕНИТЕ – театрален спектакъл по пиеса на Карло Голдони

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Гилгамеш - създаване на театрално представление по древно шумеро-акадски епос

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

ДВАМА БЕДНИ РУМЪНЦИ ГОВОРЕЩИ ПОЛСКИ

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Две срещи на студенти от НБУ с Джаз формация “София” със специалното участие на Камелия Тодорова

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Димитър Добрович (1816 - 1905)

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Дипломен спектакъл “Магична мощ” от Роберто Агире-Сакаса

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Домът на Бернарда Алба - Ф. Г. Лорка, режисьор Възкресия Вихърова, теарален спектакъл от учебен процес

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Европейско изследване на ценностите (European Value Study)

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Изложба “Ивайло Петров. Слово и образ” в Музея на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Изложба Генко Генков от Колекция Димитър Инджов в Музея на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Изложба на Моника Попова и Методи Попов с название “СИТО”, галерия “Райко Алексиев”

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Изследване на генезиса на феномена Жива вода” в южния дял на природен парк “Витоша"

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Канада позната и непозната: изследване сред български студенти

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

КЛаДА-БГ - Национална интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLA

Външен /2015
Хуманитарни науки

Културно-историческото наследство на Западна Тракия

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Лекция – концерт за удостояване на проф. д-р Симо Лазаров с длъжността “Почетен професор” пред академичната общност на НБУ в галерия УниАрт на 21.5.2015 от 16.00 часа

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език - 2015 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Лофт джаз и импровизация

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Национален отворен форум "Следата" 2015

Външен /2015
Изкуства

Национален отворен форум “Следата” 2015 - ЦФСР

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

НБУ в подкрепа на Миндя рок фест

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Обмен на преподаватели в рамките на договора за научно и културно сътрудничество с Института по хуманитаристика към Санкт-Петербургския държавен политехнически университет

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Организиране на пленер и изложба, заедно със студентите от Академия по изкуства в Светла над Сазава, Чешка република и на студенти от департамент Изящни изкуства (ателие художествено стъкло) на Нов бъ

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Осигуряване провеждането на II-ра Национална научна конференция с международно участие “Храни”, НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

По следите на световния театър - Боб Уилсън в Крайова

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Сигурност и отбрана

Повишаване авторитета на НБУ и ДНМС чрез водещо участие в кръгли маси и представителни форуми

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Популяризиране на франкофонски програми на департамент “Политически науки” в страната и региона на Западните Балкани

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР “МОДА” 2016 г. “FAST FORWARD – FASHION FOOTPRINTS”. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЯЛОСТНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА МОДНА КОЛЕКЦИЯ. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ГРУПА МОДЕЛИ ПОД ОБЩА ТЕМА Кристиан Диор, The New Look. Работен семинар на Веселин Йорданов

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Представяне на експериментални резултати в областта на микробиологията на околната среда (молекулярен и класически микробиологичен анализи) на VI-я FEMS Конгрес, Маастрихт, Холандия, Юни 2015

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Представяне на Цикъл картини маслена живопис “Quo vadis” в две изложби и презентирането й

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Прогнозиране на бъдещи ситуации по аналогия

Външен /2015
Природни науки, математика и информатика

Прогнозиране на бъдещи ситуации по аналогия

Външен /2015
Изкуства

Проект за игрален филм “Жалейка”

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Публична лекция по съвременна българска литература

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Реализация на сътрудничество по два Договора между НБУ и Московския държавен лингвистичен университет

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2015

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Специализация в GEDOK-Мюнхен на доц. д-р Моника Попова

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Специални стипендии за студенти с практически разработки и художествено-творчески изяви в сферата на изкуствата, социалните и хуманитарни науки

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Стаж в стъкларска база на Академията по изкуства в Светла над Сазава, Чешка република на студенти от департамент изящни изкуства (ателие художествено стъкло) 2015 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Стопанинът на къщата – проект за игрален филм с времетраене 25 мин. (дипломна работа)

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Супервизия на работата на училищните екипи от пилотни училища по дейност 2 по проект "Включващо обучение"

Външен /2015
Изкуства

Съкратен вариант на “Сън в лятна нощ” Уилям Шекспир – костюмография, пърформънс и пространствено сценографско решение

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Таланти на България – концерт и творческа среща на екип от НБУ в Прага, 19-22.05.2015

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Театрално ателие “Предай нататък”

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Сигурност и отбрана

Тероризъм и ислямски фундаментализъм

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Участие в Международно студентско състезание по програмиране 2015 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Участие в научната конференция АВТОМАТИКА‘2015

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Участие в националния семинар по проблемите на образование по стохастика

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Участие на доц. В. Вихърова в различни панели на фестивал WOW/ Women of the World/ - London 3-9.03.2015

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Участие на МТФ “Варненско лято” с “Нещо ме гризе”

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Участие с доклад в годишна Конференция на Thoreau Society (Торо Сосайъти) – Конкорд, Масачузетс, 9-12 юли 2015 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Участие с доклад в международен симпозиум на тема ‘Avant-garde Migrations’ (Миграции на авангарда) като представител на НБУ. Форумът е организиран от Института по история на изкуството при Новия униве

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Участие с доклад в международна конференция по англицистика и британистика

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Участие с доклад в нумизматична конференция “XVIII Всероссийская нумизматическая конференция”

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Уъркшоп на Райнхилд Герум - художник (практикувала като: живописец, график, скулптор, архитект и психотерапевт) Една от основателките на GEDOK-Мюнхен

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Цивилизационни диалози

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Частично финансиране на нощувки във връзка с представяне на научни резултати чрез доклад, председателстване на заседание и популяризиране развитието на Био-науките в Нов Български Университет на IX-я Международен Конгрес Microbiologia Balkanica, Солун, 22-24 Октомври 2015 - НОВ

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Шеста анимационна работилница Варвара 2015

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Школа състезателно програмиране - 2015 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Сигурност и отбрана

Югоизточна Европа: новите заплахи за регионалната сигурност

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

10-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – Албена 2014

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

23та Международна изложба за градско планиране, Белград/23rd International Urban Planners’ Exhibition, Belgrade

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

40 години електронна музика в България

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

CINB650 Практика “Лятна школа”, с. Варвара, обл. Бургас, 09.05.2014 г. – 17.05.2014 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

FREE ABLETON LIVE WORKSHOP

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

FREE ABLETON LIVE WORKSHOP – third edition

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Placebo – участие в Международен фестивал, Скопие

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

PRIX EUROPA 2014 - един от най-престижните фестивали и форуми за документални, игрални филми, телевизия, радио и нови интерактивни медии в Европа

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Природни науки, математика и информатика

Structural and thermal transformations on high energy milling of Natural Apatite

Външен /2014
Изкуства

АРТ ШКОЛА - Варвара, 07.11.2014 г. – 15.11.2014 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

АРФАТА ИЗВОР НА ВДЪХНОВЕНИЕ III “ИМПРО!

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Вишневи сестри – театрален спектакъл по текст на Майкъл Грийн

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Вишневи сестри” и “Йерма” на сцената на Международен театрален фестивал “Варненско лято

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Възстановка на мюзикъла “The Rocky Horror Picture Show

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

ГЕОМЕТРИЯ НА ГОЛОТО ТЯЛО творчески проект-работилница на доц. д-р Динамир Предов, AFIAP и екип

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Дипломно модно ревю на студенти от МП “Мода и бизнес стратегии” – “Fashion Forecast 2016” – 27.02.2015 г., 18.00 часа

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Дипломно модно ревю на студенти от МП “Мода и бизнес стратегии” – Fashion Forecast 2014 – 20.02.2014 г., 19.00 часа

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Запис на концерт на студенти на Камелия Тодорова и студенти, като част от обучителния процес в програма “Музика” – 24.1.2014 (София лайф клуб)

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Изкуството в действие – модерно изкуство за модерни хора

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Изложба на Моника Попова “МАКСИМАЛНА СТЕПЕН НА БОЛКА” – галерия “Индустриална

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Изложба на непоказвани рисунки от архива на проф. Васил Стоилов в Музея на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Карай да върви... на Открита сцена Сълза и смях

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Колекцията

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Сигурност и отбрана

Конференция “Истината за Украйна”

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Сигурност и отбрана

Кръгла маса с чуждестранно участие на тема: “Реформите в системата за сигурност на Република България

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Лекции и уъркшоп на Регине Щайн в семинара “Визуалният образ” в НБУ, обучаващи в стандарт за музейна документация

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Природни науки, математика и информатика

Летен курс по планиране и оценка на ИТ проекти с проф. Едуардо Миранда от университет Карнеги Мелън

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Летене - участие в международния театрален фестивал в Сибиу, Румъния

Външен /2014
Изкуства

Летене - ЦФСР - Участие в международен театрален фестивал в Сибиу, Румъния

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Хуманитарни науки

Литературен конкурс за средношколци 2014 г., изучаващи английски език

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Хуманитарни науки

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи испански, немски, италиански и френски език

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Международен студентски филмов фестивал “НОВА ВЪЛНА” – второ издание

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Международен фестивал на стъклото 2014 – от 29 октомври до 17 ноември

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Накитът – пролетна експозиция на Музея на НБУ с участието на експонати от РИМ Сливен

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

НЕЩО МЕ ГРИЗЕ – театрален спектакъл по текстове на Камен Донев

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Природни науки, математика и информатика

Новите медии в България като история на прехода

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

О, щастливи дни

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

От блус към бибоп и нататък

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Партньорство с фестивал за съвременен дизайн и визуална култура One Design Week 2014

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Пета анимационна работилница Варвара 2014

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

По пътя на Керуак (документален филм)

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Хуманитарни науки

Правна лингвистика: интердисциплинарната парадигма на юридическия език

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

ПРАЗНИК НА КЛАСИЧЕСКАТА МУЗИКА В НБУ – музикални събития, включени в сезон 2013-2014 (есенен семестър) и представящи виртуозни изпълнители от Европа: МАРИО КАРБОТА (Италия) – флейта, ЛЮК БАГДАСА

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР – МАЙСТОРСКИ КЛАС “МОДА” 2014 г., “FAST FORWARD – FASHION FOOTPRINTS

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Представяне на спектакъла “Ела, легни върху мен” в Български културен институт, Лондон

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ, пълнометражен игрален филм

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Природни науки, математика и информатика

Публикуване на приета за печат статия в импакт-факторно списание на Издателска къща “Taylor&Francis

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Първа работна среща между дипломиращи се по Актьорско майсторство в национален мащаб с домакинство на НБУ с работно заглавие “СЛЕДАТА"

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Хуманитарни науки

Пътуващ семинар

Учебни програми - ФБО /2014
Изкуства

Пътуващ семинар “България кръстопът на култури”, маршрут “Западни покрайнини

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието

Външен /2014
Изкуства

Реклама на представленията “Хоровод”, “Мафория на светлината”, “Placebo” и “Вишневи сестри”

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Санторини – средиземноморският Помпей – пътуващ семинар

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2014

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Семинар “МЕТОДА” на професор Михаил Чумаченко от ГИТИС Москва

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Семинар и уъркшоп “Олимпийски церемонии” – от идеята до реализацията – Сочи 2014 година – с гост лектор Андреа Фаини

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Спектакъл “Забавно като патерица” – една достъпна комедия от Рич Орлоф

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Стаж в стъкларска база на университета Томаш Батя, Чешка република на студенти от департамент Изящни изкуства 2014 г. (ателие художествено стъкло)

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Природни науки, математика и информатика

Стратосферен изследователски балон СТРАТОС 1

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Съвременни актьорски техники за танцов и физически театър” - семинар

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Тирамису, пиеса от Йоанна Овшанко /Полша/, театрален спектакъл

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Три и половина – театрален спектакъл с участието на артисти с трайни физически увреждания с премиера на 3.12. – Международен ден на хората с увреждания

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Университетски уъркшоп по точарски техники с гост лектор Кирил Мечкуевски

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Природни науки, математика и информатика

Участие в XVI-th INTERNATIONAL SUMMER CONFERENCE ON PROBABILITY AND STATISTICS (ISCPS-2014)

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Участие в XXII Международен театрален фестивал “Контакт”, Торун Полша на проф. Виолета Дечева, д.н. по официална покана на Фестивала

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Участие в XXXIII конгрес на ФИДЕМ (международна федерация по художествени медали) през 2014 г. научен доклад “Преподаване на художествени медали в България

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Участие в международна археологическа експедиция “Долината на царете” 2014 (“Valley of the Kings” 2014/“Долина царей”, сезон 2014 в Република Тува, Руска федерация

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Природни науки, математика и информатика

Участие в научната конференция АВТОМАТИКА‘2014

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Участие в първата сбирка в Загреб на Международния борд на RCAC / Regional Centre for Art, Culture and New Media (Регионален център за изкуство, култура и нови медии), като представител на НБУ. Основн

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Участие с доклад в международен уъркшоп на тема “Nationalism and Cosmopolitanism in Avant-Garde and Modernism: The Impact of WWI”

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Природни науки, математика и информатика

Учените в триъгълника на знания - K-TRIO2

Външен /2014
Изкуства

Фотографска изложба “Стани и отиди в Дамаск"

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Фотоизложба "През граници" в Солун

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Фото-изложба “През граници” в Одрин

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Цветана Манева на 70” – юбилейна програма, посветена на 70-годишнината на актрисата Цветана Манева, преподавател и почетен професор на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Природни науки, математика и информатика

Школа Състезателно програмиране 2014 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

“МАФОРИЯ НА СВЕТЛИНАТА” – танцов спектакъл

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

2 концерта на департамент “Музика” по случай 24 май – Ден на българската просвета, култура и на славянската писменост

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

CASB656 Практика “Лятна школа”, с.Варвара, обл. Бургас, 11 - 19.05.2013 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

CINB550 Практика "Зимна школа", с. Варвара, обл. Бургас, 01.11.2013 г. - 09.11.2013 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Хуманитарни науки

IC3T

Външен /2013
Изкуства

MUSIC-ALL ПРОЕКТ НА БОРИС ПАНКИН. РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ ОТ ПРОГРАМИТЕ ПО МУЗИКА, ТЕАТЪР И ДРУГИ

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

PRIX EUROPA – един от най-престижните фестивали и форуми за документални, игрални филми, телевизия, радио и нови интерактивни медии в Европа

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Vienna design week 2013

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

АРФАТА ИЗВОР НА ВДЪХНОВЕНИЕ II “La Belle Epoque de la Harpe”

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Вечният Рим – кръстопътят на култури – пътуващ семинар

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Видеоконферентен курс по Телемедицина в НБУ директно от Донецк, Украйна, Април 2013

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Гостуване на департамент “Театър” и УТ на НБУ на Камерна сцена на Народен театър “Иван Вазов

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Гостуване на проф. Гюнтер Пихлер в НБУ – диригент и преподавател по камерна музика във Виена (Австрия) и Мадрид (Испания)

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Гостуване на спектакъла "33 припадъка" от А.П. Чехов в Българския културен институт в Москва

Външен /2013
Изкуства

Гостуване на спектакъла “Роберто Зуко” на сцената на Драматичен театър “Гео Милев”, град Стара Загора

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Гостуване на спектакъла „33 Припадъка”(„Мечка”, „Предложение” и „Юбилей”)от А.П.Чехов в Москва 4 - 8 ноември 2013 г. - ЦФСР

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Хуманитарни науки

Двустранен международен семинар “Литературите на СССР и НРБ: паралелни интерпретации

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Драматизация и сценична адаптация на мюзикъла “Rocky Horror Picture Show”

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Заснемане на Празничен концерт на Академичен оркестър “Орфеус” в Софийска синагога

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Изпълнение на мюзикъла “Алис в страната на сънищата” на сцената на Университетски театър на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Иновации и развитие на нови професионални умения в сферата на уеб-дизайна и анимацията

Външен /2013
Изкуства

Кандид или Оптимизмът – театрален спектакъл

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Командировка за подготовка на проект на тема "Обучение в публичния сектор за успех на е-управлението"

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Концерт на Роберта “Rock & ClassiX” в НБУ, Университетски театър, част от Новогодишната програма на БНТ, с участие на студенти от програмите по музика

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Хуманитарни науки

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Майсторски клас “Нови тенденции в съвременния джаз” – Франциско Мела – перкусии, САЩ, 3-12 септември, 2013, Нов български университет. Концерт 13 септември 2013

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Хуманитарни науки

Международен методичен семинар “Подготовка на специалисти по превод, междукултурна и политическа комуникация през XXI век” и докторантски форум с елементи на иновативния формат “Научен Слам” (Science

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Международен студентски филмов фестивал “НОВА ВЪЛНА”

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Международен фестивал на късометражно кино “В Двореца” 2013, Балчик & Варна

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Младежка музикална работилница

Външен /2013
Изкуства

Мюзикъл “Алис в страната на сънищата”

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Национална зимна универсиада 2013 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Нещотърсачи – Арт декор Painting

Централен фонд за стратегическо развитие /2013

Организация на мобилността ОМ - КА103

Външен /2013
Природни науки, математика и информатика

Организиране на XXV републиканска студентска олимпиада по програмиране

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Осигуряване провеждането на Кръгла Маса и I-ва Национална конференция “Храни”, организирани от НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Откриване на витражно-мозаечна инсталация “Дух и материя” и популяризиране на стенните модулни инсталации, създадени в НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Отпускане на стипендии на изявени студенти за участие в Софийско бизнес училище 2013 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Партньорство с фестивал за съвременен дизайн Sofia Design Week

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Подготовка на изложба “Тракийската крепост Драгойна” в Музея на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Подготовка на изложба „Стъкло и огън“ в Музея на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Подготовка на специалисти по информационни технологии в икономиката на знанието

Външен /2013
Природни науки, математика и информатика

Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации

Външен /2013
Хуманитарни науки

Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Центъра за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет

Външен /2013
Изкуства

ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР “МОДА”, Лектор – г-жа Гунда Борнкесел, моден дизайнер, експерт от “Senior Experten Service” – Фондация на германската индустрия за международно сътрудничество. Но

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Предстаставяне на спектакъла “Метаморфози” на Открита сцена “Сълза и смях” – София 17/05/2013 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Продължаване на членството на НБУ в European Foundation for Commercial Communications Education (EFCCE) за 2013 година

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Пътуващ семинар Древна Македония

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Хуманитарни науки

Различните национални и международни контексти на юридическия език

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Хуманитарни науки

Разширяване на изследванията, насочени към развитието на франкофонски магистърски програми - платформа на специализирания/технически френски език и на езиковите технологии

Външен /2013
Хуманитарни науки

Реализация на сътрудничество по Договор между НБУ и Московския държавен лингвистичен университет /МДЛУ/ и работа върху научен труд

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Роберто Зуко на Открита сцена “Сълза и смях”

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2013

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Педагогически науки

Седмица на италианския език в България 2013 - "Италианската култура, представена чрез езика. дидактическа реалност и перспективи за преподаването й"

Външен /2013
Изкуства

Семинар “Науката за размерите и формите в модата"

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Хуманитарни науки

Социалистическият реализъм в литературите на Източна и Централна Европа: произход, институции, дискурси

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Стаж в стъкларска база на университета Томаш Батя, Чешка република на студенти от департамент Изящни изкуства (ателие художествено стъкло)

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Студентски стаж в Белград, Сърбия по проект “Urban Incubator”/“Урбанистичен инкубатор”

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Съвременни модели на образование в департамент "Кино, реклама и шоубизнес" на НБУ

Външен /2013
Изкуства

Театрален спектакъл “Време за парти” от ХАРОЛД ПИНТЪР

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Театърът на 21 век и театралното наследство на 20 век в Берлинската театрална среда

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Три Коледни концерта на Академичен оркестър “Орфеус” на НБУ хор и солисти

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Университетски театър на НБУ на “Нова сцена”

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Университетски театър на НБУ на “Нова сцена” – “Домът на Бернарда Алба” и “Ковачи”

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Университетски театър на НБУ на “Нова сцена” – “Хоровод” от Вернер Шваб

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Участие в “Data and Knowledge for Medical Decision Support”, Prague, Czech Republic, April 17th – 19th 2013

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Участие в 4th Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Участие в конференцията 2nd Mediterranean Conference on Embedded Computing, the EUROMICRO/IEEE Workshop on Embedded and Cyber-Physical Systems, 16 до 20 юни. гр Будва, Черна гора

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Участие в Международно студентско състезание по програмиране

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Участие в национален семинар по проблемите на образованието по стохастика

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Участие на група студенти и преподаватели от департамент Театър в международна конференция на тема "Театърът между традицията и съвременността", Австрия 17 - 21 декември 2013

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Участие на проф. д-р Марио Хосен като жури и представител за Европа от името на НБУ на Third Euroasia International Violin Competition

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Участие на проф. Иван Бонев Гацов д.н. в 78-ма Годишна конференция на Society for American Archaeology

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Хуманитарни науки

Участие с доклад в конференция ‘Europe: Crisis and Renewal’, 5-8 April 2013 в Fitzwilliam College, Cambridge UK на гл. ас. д-р Елена Тарашева ‘The Image of Bulgaria in the British Press: Critical Disc

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Участие с устен доклад на V-я Международен конгрес “Microbiologia Balcanica” с резултати, получени от УПИЗ по Биология, НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Учените в триъгълника на знания - K-TRIO

Външен /2013
Изкуства

Уъркшоп на Даниел Либескинд към Академично архитектурно ателие (ААА) на деп. Архитектура

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Четвърта анимационна работилница Варвара 2013

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Школа Състезателно програмиране - 2013 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Технически науки

Измерване, изследване, анализ и прогнозиране на въздействието на работните електромагнитни полета на мобилните устройства върху здравето и качеството на живот на населението в гъсто населени райони

Външен /2012
Изкуства

Музикални послания - София 2012/ Школата Кабаиванска

Външен /2012
Хуманитарни науки

Седмица на италианския език в България 2012: "Италианската култура, представена чрез езика . Дидактическа реалност и перспективи за преподаването й"

Външен /2012
Природни науки, математика и информатика

Школа Състезателно програмиране

Централен фонд за стратегическо развитие /2012