Списък на проектите

Природни науки, математика и информатика

11-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – Бостън 2015

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

19th European Young Statisticians Meeting

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

BE READY - Life Skills and Career Development

Външен /2015
Изкуства

PRIX EUROPA 2015 г. – един от най-престижните фестивали и форуми за документални, игрални филми, телевизия, радио и нови интерактивни медии в Европа

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

SOFIA QUEST 2015

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Анализ съдържанието на тежки метали в тъкани от черноморска и дунавска риба

Централен фонд за стратегическо развитие /2015

АРТ ШКОЛА – Варвара 1, 30.10.2015 г. – 07.11.2015 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

АРТ ШКОЛА – Варвара 2, 15.05.2015 г. – 23.05.2015 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Археологически разкопки в Египет 2016 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

ВЛЮБЕНИТЕ – театрален спектакъл по пиеса на Карло Голдони

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Гилгамеш - създаване на театрално представление по древно шумеро-акадски епос

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

ДВАМА БЕДНИ РУМЪНЦИ ГОВОРЕЩИ ПОЛСКИ

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Две срещи на студенти от НБУ с Джаз формация “София” със специалното участие на Камелия Тодорова

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Димитър Добрович (1816 - 1905)

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Дипломен спектакъл “Магична мощ” от Роберто Агире-Сакаса

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Домът на Бернарда Алба - Ф. Г. Лорка, режисьор Възкресия Вихърова, теарален спектакъл от учебен процес

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Европейско изследване на ценностите (European Value Study)

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Изложба “Ивайло Петров. Слово и образ” в Музея на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Изложба Генко Генков от Колекция Димитър Инджов в Музея на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Изложба на Моника Попова и Методи Попов с название “СИТО”, галерия “Райко Алексиев”

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Изследване на генезиса на феномена Жива вода” в южния дял на природен парк “Витоша"

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Канада позната и непозната: изследване сред български студенти

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

КЛаДА-БГ - Национална интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLA

Външен /2015
Хуманитарни науки

Културно-историческото наследство на Западна Тракия

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Лекция – концерт за удостояване на проф. д-р Симо Лазаров с длъжността “Почетен професор” пред академичната общност на НБУ в галерия УниАрт на 21.5.2015 от 16.00 часа

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език - 2015 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Лофт джаз и импровизация

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Национален отворен форум "Следата" 2015

Външен /2015
Изкуства

Национален отворен форум “Следата” 2015 - ЦФСР

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

НБУ в подкрепа на Миндя рок фест

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Обмен на преподаватели в рамките на договора за научно и културно сътрудничество с Института по хуманитаристика към Санкт-Петербургския държавен политехнически университет

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Организиране на пленер и изложба, заедно със студентите от Академия по изкуства в Светла над Сазава, Чешка република и на студенти от департамент Изящни изкуства (ателие художествено стъкло) на Нов бъ

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Осигуряване провеждането на II-ра Национална научна конференция с международно участие “Храни”, НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

По следите на световния театър - Боб Уилсън в Крайова

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Сигурност и отбрана

Повишаване авторитета на НБУ и ДНМС чрез водещо участие в кръгли маси и представителни форуми

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Популяризиране на франкофонски програми на департамент “Политически науки” в страната и региона на Западните Балкани

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР “МОДА” 2016 г. “FAST FORWARD – FASHION FOOTPRINTS”. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЯЛОСТНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА МОДНА КОЛЕКЦИЯ. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ГРУПА МОДЕЛИ ПОД ОБЩА ТЕМА Кристиан Диор, The New Look. Работен семинар на Веселин Йорданов

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Представяне на експериментални резултати в областта на микробиологията на околната среда (молекулярен и класически микробиологичен анализи) на VI-я FEMS Конгрес, Маастрихт, Холандия, Юни 2015

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Представяне на Цикъл картини маслена живопис “Quo vadis” в две изложби и презентирането й

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Прогнозиране на бъдещи ситуации по аналогия

Външен /2015
Природни науки, математика и информатика

Прогнозиране на бъдещи ситуации по аналогия

Външен /2015
Изкуства

Проект за игрален филм “Жалейка”

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Публична лекция по съвременна българска литература

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Реализация на сътрудничество по два Договора между НБУ и Московския държавен лингвистичен университет

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2015

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Специализация в GEDOK-Мюнхен на доц. д-р Моника Попова

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Специални стипендии за студенти с практически разработки и художествено-творчески изяви в сферата на изкуствата, социалните и хуманитарни науки

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Стаж в стъкларска база на Академията по изкуства в Светла над Сазава, Чешка република на студенти от департамент изящни изкуства (ателие художествено стъкло) 2015 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Стопанинът на къщата – проект за игрален филм с времетраене 25 мин. (дипломна работа)

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Супервизия на работата на училищните екипи от пилотни училища по дейност 2 по проект "Включващо обучение"

Външен /2015
Изкуства

Съкратен вариант на “Сън в лятна нощ” Уилям Шекспир – костюмография, пърформънс и пространствено сценографско решение

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Таланти на България – концерт и творческа среща на екип от НБУ в Прага, 19-22.05.2015

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Театрално ателие “Предай нататък”

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Сигурност и отбрана

Тероризъм и ислямски фундаментализъм

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Участие в Международно студентско състезание по програмиране 2015 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Участие в научната конференция АВТОМАТИКА‘2015

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Участие в националния семинар по проблемите на образование по стохастика

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Участие на доц. В. Вихърова в различни панели на фестивал WOW/ Women of the World/ - London 3-9.03.2015

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Участие на МТФ “Варненско лято” с “Нещо ме гризе”

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Участие с доклад в годишна Конференция на Thoreau Society (Торо Сосайъти) – Конкорд, Масачузетс, 9-12 юли 2015 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Участие с доклад в международен симпозиум на тема ‘Avant-garde Migrations’ (Миграции на авангарда) като представител на НБУ. Форумът е организиран от Института по история на изкуството при Новия униве

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Участие с доклад в международна конференция по англицистика и британистика

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Участие с доклад в нумизматична конференция “XVIII Всероссийская нумизматическая конференция”

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Уъркшоп на Райнхилд Герум - художник (практикувала като: живописец, график, скулптор, архитект и психотерапевт) Една от основателките на GEDOK-Мюнхен

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Цивилизационни диалози

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Частично финансиране на нощувки във връзка с представяне на научни резултати чрез доклад, председателстване на заседание и популяризиране развитието на Био-науките в Нов Български Университет на IX-я Международен Конгрес Microbiologia Balkanica, Солун, 22-24 Октомври 2015 - НОВ

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Шеста анимационна работилница Варвара 2015

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Природни науки, математика и информатика

Школа състезателно програмиране - 2015 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Сигурност и отбрана

Югоизточна Европа: новите заплахи за регионалната сигурност

Централен фонд за стратегическо развитие /2015