Списък на проектите

Природни науки, математика и информатика

e-Leadership Training Accelerator

Външен /2018
Природни науки, математика и информатика

Подготовка на специалисти по информационни технологии в икономиката на знанието

Външен /2013