Списък на проектите

Педагогически науки

STEAM - Skills Development in Early Childhood Education and Care in Europe

Външен /2021
Природни науки, математика и информатика

Прогнозиране на бъдещи ситуации по аналогия

Външен /2015
Природни науки, математика и информатика

Прогнозиране на бъдещи ситуации по аналогия

Външен /2015