Списък на проектите

Природни науки, математика и информатика

Учените в триъгълника на знания - K-TRIO2

Външен /2014
Природни науки, математика и информатика

Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации

Външен /2013
Природни науки, математика и информатика

Учените в триъгълника на знания - K-TRIO

Външен /2013