Списък на проектите

Педагогически науки

STEAM - Skills Development in Early Childhood Education and Care in Europe

Външен /2021
Хуманитарни науки

Европейска магистърска програма по технологии на писмения и устния превод - EM TTI

Външен /2019
Природни науки, математика и информатика

e-Leadership Training Accelerator

Външен /2018
Технически науки

K-TRIO 3 - Researchers in Knowledge Triangle

Външен /2018
Природни науки, математика и информатика

Археология на суровините: химически и геоложки анализи

Външен /2016
Хуманитарни науки

Археология на суровините: химически и геоложки анализи

Външен /2016
Хуманитарни науки

Научен проект за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания на елинистически обект в м. Голямата канара , с. Александрово, община Поморие

Външен /2016
Хуманитарни науки

КЛаДА-БГ - Национална интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLA

Външен /2015
Природни науки, математика и информатика

Прогнозиране на бъдещи ситуации по аналогия

Външен /2015
Природни науки, математика и информатика

Прогнозиране на бъдещи ситуации по аналогия

Външен /2015
Природни науки, математика и информатика

Учените в триъгълника на знания - K-TRIO2

Външен /2014

Организация на мобилността ОМ - КА103

Външен /2013
Хуманитарни науки

Разширяване на изследванията, насочени към развитието на франкофонски магистърски програми - платформа на специализирания/технически френски език и на езиковите технологии

Външен /2013