Списък на проектите

Изкуства

Театър на село - турне със спектакъла "Тошко Африкански" в 5 малки населени места в североизточна България

Външен /2022
Хуманитарни науки

BE READY - Life Skills and Career Development

Външен /2015
Изкуства

Национален отворен форум "Следата" 2015

Външен /2015
Хуманитарни науки

Супервизия на работата на училищните екипи от пилотни училища по дейност 2 по проект "Включващо обучение"

Външен /2015
Природни науки, математика и информатика

Structural and thermal transformations on high energy milling of Natural Apatite

Външен /2014
Изкуства

Летене - участие в международния театрален фестивал в Сибиу, Румъния

Външен /2014
Изкуства

Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието

Външен /2014
Хуманитарни науки

IC3T

Външен /2013
Изкуства

Гостуване на спектакъла "33 припадъка" от А.П. Чехов в Българския културен институт в Москва

Външен /2013
Изкуства

Иновации и развитие на нови професионални умения в сферата на уеб-дизайна и анимацията

Външен /2013
Изкуства

Младежка музикална работилница

Външен /2013
Природни науки, математика и информатика

Подготовка на специалисти по информационни технологии в икономиката на знанието

Външен /2013
Природни науки, математика и информатика

Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации

Външен /2013
Хуманитарни науки

Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Центъра за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет

Външен /2013
Педагогически науки

Седмица на италианския език в България 2013 - "Италианската култура, представена чрез езика. дидактическа реалност и перспективи за преподаването й"

Външен /2013
Изкуства

Съвременни модели на образование в департамент "Кино, реклама и шоубизнес" на НБУ

Външен /2013
Природни науки, математика и информатика

Учените в триъгълника на знания - K-TRIO

Външен /2013
Технически науки

Измерване, изследване, анализ и прогнозиране на въздействието на работните електромагнитни полета на мобилните устройства върху здравето и качеството на живот на населението в гъсто населени райони

Външен /2012
Изкуства

Музикални послания - София 2012/ Школата Кабаиванска

Външен /2012
Хуманитарни науки

Седмица на италианския език в България 2012: "Италианската култура, представена чрез езика . Дидактическа реалност и перспективи за преподаването й"

Външен /2012