Списък на проектите

Хуманитарни науки

Седма годишна докторантска конференция на НБУ “Excellence and Social Engagement of the Research in Humanities, Social Science and Arts” 2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Грижата за хора с деменция в България: между свръхотговорността на семейството и недоверието към обществените институции на здравеопазване

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Шеста годишна докторантска конференция на НБУ (2022 г.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Четвърта годишна докторантска конференция на НБУ – 2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Петата вълна на Европейско изследване на ценностите (European Values Survey - EVS) – етап III

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

An Abductive Strategy for Planning Multi-Experiment Studies” – участие на доклад на 9-тия Европейски конгрес по аналитична философия в Мюнхен, 21-26 август 2017 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Актуалност на платонизма. Изследователска работа във Фондация Hardt

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Европейско изследване на ценностите (European Value Study)

Централен фонд за стратегическо развитие /2015