Списък на проектите

Изкуства

VISUAL MACHINE 1.0

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

23та Международна изложба за градско планиране, Белград/23rd International Urban Planners’ Exhibition, Belgrade

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Студентски стаж в Белград, Сърбия по проект “Urban Incubator”/“Урбанистичен инкубатор”

Централен фонд за стратегическо развитие /2013