Списък на проектите

Природни науки, математика и информатика

Новите медии в България като история на прехода

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Природни науки, математика и информатика

Видеоконферентен курс по Телемедицина в НБУ директно от Донецк, Украйна, Април 2013

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Участие в “Data and Knowledge for Medical Decision Support”, Prague, Czech Republic, April 17th – 19th 2013

Централен фонд за стратегическо развитие /2013