Списък на проектите

Природни науки, математика и информатика

Изследователски проект: Предизвикателства пред терапията и обучението на деца с нарушения в развитието по време на пандемията COVID-19

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Природни науки, математика и информатика

Научно-изследователски проект и участие на екип от НБУ в Invited session “Innovations in Assessment, Education and Interventions for Children with Developmental Disorders” с 3 научни доклада в Innovation in Medicine and Healthcare 14-16 June 2023 (KES-InMed-23)

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Природни науки, математика и информатика

Изграждане на приложна лаборатория (Living Lab)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Природни науки, математика и информатика

Организиране, провеждане и участие на екип от НБУ в Invited session “SMART EDUCATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS” с 5 научни доклада в Smart Education and E-Learning, 20-22 June 2022 (SEEL-22)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Природни науки, математика и информатика

Новите медии в България като история на прехода

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Природни науки, математика и информатика

Видеоконферентен курс по Телемедицина в НБУ директно от Донецк, Украйна, Април 2013

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Природни науки, математика и информатика

Участие в “Data and Knowledge for Medical Decision Support”, Prague, Czech Republic, April 17th – 19th 2013

Централен фонд за стратегическо развитие /2013