Списък на проектите

Хуманитарни науки

Археологически разкопки в Египет (сезон 9)

Централен фонд за стратегическо развитие /2020
Хуманитарни науки

Археологически разкопки в Египет (сезон 8)

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Археологически разкопки в Египет (сезон 6)

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Археологически разкопки в Египет 2016 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015