Списък на проектите

Хуманитарни науки

Българската историография след 1989/Bulgarian Historiography after 1989

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Златна Прага – Места на трансформация и устойчивост във времето” (пътуващ семинар 30.03-4.04.2023 г.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Всекидневни форми на трансгранична мобилност (Теренно антропологическо изследване в Свиленград и Одрин)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Транснационални животи, пресичащи се гражданства, променящи се ценности: български изселници в Турция 33 години по-късно

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие на студенти в конференция “Нови и стари терени на етнологията и антропологията. Дигитални и пандемични предизвикателства” (Пловдивски университет)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Живият античен град: преживяване и консумиране на Помпей и Херкулан

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Семинар с проф. Ив Уинкин, Франция – “Антропологични изследвания”, департамент “Антропология"

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език – 2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Участие на доц. д-р Евгения Благоева в International Symposium “Minorities in the Eastern BalkansL Languages and Cultures”, University of Warsaw, 18-19 октомври 2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език – 2018 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2018