Списък на проектите

Хуманитарни науки

Власт, култура и лична траектория – устна история на близкото минало

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Явните и тайните (поверителни) заповеди, инструкции и предписания на началниците на Македонската военноинспекционна област 1915-1918 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Проучване на живота и делото на д-р Димитър Христов Точков (1874 - 1941 г.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Антично и средновековно наследство в Източна Македония

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Скопие и Скопско в историята

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Забравените бележити българи – Никола Стоянов

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Струмица и Струмишко в историята

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Янина – столицата на Епир

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Културно-историческото наследство на Западна Тракия

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Цивилизационни диалози

Централен фонд за стратегическо развитие /2015