Списък на проектите

Хуманитарни науки

Acta Nova Humanistica – научно списание за хуманитаристика на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Власт, култура и лична траектория – устна история на близкото минало

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Научна конференция: От кремъка до танка. Как икономиката, технологията и климата променят историята?

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие на проф. Момчил Методиев, д.н., в международната научна конференция “In Search of the Enemy…” The security apparatus in the countries of Central an Eastern Europe towards independent circles, manifestations of social resistance and oppositional attitudes 1956-1980, която ще се проведе на 23-24 октомври 2023 г. във Вроцлав, Полша, организирана от изследователския отдел на Института за национална памет на Полша

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Явните и тайните (поверителни) заповеди, инструкции и предписания на началниците на Македонската военноинспекционна област 1915-1918 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Проучване на живота и делото на д-р Димитър Христов Точков (1874 - 1941 г.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Антично и средновековно наследство в Източна Македония

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Скопие и Скопско в историята

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Забравените бележити българи – Никола Стоянов

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Струмица и Струмишко в историята

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Янина – столицата на Епир

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Културно-историческото наследство на Западна Тракия

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Цивилизационни диалози

Централен фонд за стратегическо развитие /2015