Списък на проектите

Хуманитарни науки

Антично и средновековно наследство в Източна Македония

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Скопие и Скопско в историята

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Забравените бележити българи – Никола Стоянов

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Струмица и Струмишко в историята

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Янина – столицата на Епир

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Културно-историческото наследство на Западна Тракия

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Цивилизационни диалози

Централен фонд за стратегическо развитие /2015