Списък на проектите

Изкуства

Проект за награда от Нов български университет

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2021

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Професия: Студент – студентско тв предаване с приблизителна продължителност 90 мин.

Централен фонд за стратегическо развитие /2020
Изкуства

MY GYPSY ROAD

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

АРТ ШКОЛА – Варвара 1, 27.10.2019 г. – 04.11.2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Десета юбилейна анимационна работилница Варвара 2019

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

АРТ ШКОЛА – Варвара 2, 18.05.2018 г. – 26.05.2018 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

Девета анимационна работилница Варвара 2018

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

Кръв от къртица

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

Късометражен филм “Седемнайсет”

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2018

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

АРТ ШКОЛА – Варвара 1, 27.10.2017 г. – 04.11.2017 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

АРТ ШКОЛА – Варвара 2, 12.05.2017 г. – 20.05.2017 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Осма анимационна работилница Варвара 2017

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Представяне на дипломния късометражен игрален филм “Серафим” на Short Corner по покана на “The Cannes film festival” 2017

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2017

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

PRIX EUROPA 2016 г. – един от най-престижните фестивали и форуми за документални, игрални филми, телевизия, радио и нови интерактивни медии в Европа

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Америка в един ден (фотографска изложба) 15.12.2016 – 15.01.2017 г. – авторска изложба на проф. Людмил Христов

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

АРТ ШКОЛА – Варвара 1, 28.10.2016 г. – 05.11.2016 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

ВРАТА КЪМ ЗЕМЯТА – СТУДЕНТСКИ КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Ковачевица – бит и култура през погледа на студентите по фотография

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Международен студентски филмов фестивал “НОВА ВЪЛНА” – трето издание

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Международен студентски филмов фестивал “НОВА ВЪЛНА” – четвърто издание

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Общностите и тяхната култура през призмата на фотографията

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

ПОЕЗИЯТА НА ГОЛОТО ТЯЛО творчески проект-работилница на доц. д-р Динамир Предов, AFIAP и екип

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

Предпремиерна промоция и реклама на филм “Жалейка”

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

СЕРАФИМ – дипломен късометражен игрален филм – 15 мин.

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

PRIX EUROPA 2015 г. – един от най-престижните фестивали и форуми за документални, игрални филми, телевизия, радио и нови интерактивни медии в Европа

Централен фонд за стратегическо развитие /2015

АРТ ШКОЛА – Варвара 1, 30.10.2015 г. – 07.11.2015 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

АРТ ШКОЛА – Варвара 2, 15.05.2015 г. – 23.05.2015 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Проект за игрален филм “Жалейка”

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2015

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Стопанинът на къщата – проект за игрален филм с времетраене 25 мин. (дипломна работа)

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Шеста анимационна работилница Варвара 2015

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

CINB650 Практика “Лятна школа”, с. Варвара, обл. Бургас, 09.05.2014 г. – 17.05.2014 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

PRIX EUROPA 2014 - един от най-престижните фестивали и форуми за документални, игрални филми, телевизия, радио и нови интерактивни медии в Европа

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

АРТ ШКОЛА - Варвара, 07.11.2014 г. – 15.11.2014 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

ГЕОМЕТРИЯ НА ГОЛОТО ТЯЛО творчески проект-работилница на доц. д-р Динамир Предов, AFIAP и екип

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Международен студентски филмов фестивал “НОВА ВЪЛНА” – второ издание

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Пета анимационна работилница Варвара 2014

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

По пътя на Керуак (документален филм)

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ, пълнометражен игрален филм

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2014

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

Фото-изложба “През граници” в Одрин

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Изкуства

CASB656 Практика “Лятна школа”, с.Варвара, обл. Бургас, 11 - 19.05.2013 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

CINB550 Практика "Зимна школа", с. Варвара, обл. Бургас, 01.11.2013 г. - 09.11.2013 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Международен студентски филмов фестивал “НОВА ВЪЛНА”

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Международен фестивал на късометражно кино “В Двореца” 2013, Балчик & Варна

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Продължаване на членството на НБУ в European Foundation for Commercial Communications Education (EFCCE) за 2013 година

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2013

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Изкуства

Четвърта анимационна работилница Варвара 2013

Централен фонд за стратегическо развитие /2013