Списък на проектите

Хуманитарни науки

Зимна школа и годишна конференция на департамент “Когнитивна наука и психология”, 23-25 февруари, 2024 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Участие в конференцията на Европейската асоциация по философия на науката (EPSA23), Белград, 20-23 септември, 2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Конференция “Академичната и професионалната етика в България: проблеми и перспективи

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие в Second International Conference on Trauma and Mental Health, 18-20.09.2022 Jerusalem

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие в 16-ти конгрес по логика, методология и философия на науката и техниката (Прага, 5-10.08.2019)

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Участие в международен уъркшоп “Обяснителна мощност”, Женева, 14-15 юни, 2018 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Участие в 9-ти Европейски конгрес по аналитична философия (ECAP 9, Мюнхен, 21-26.08.2017)

Централен фонд за стратегическо развитие /2017