Списък на проектите

Хуманитарни науки

Представяне на общоуниверситетското издание “Българско стихознание” на Мирослав Янакиев: книгата, предисторията, отзивите

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Българският език и неговите културни пространства

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Детска литература и българските училища в чужбина

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Посещение на Сухумския университет в Тбилиси, Грузия, в периода 08.05-13.05.2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие в дните на българската култура във Фрайбург

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие на доц. д-р Йордан Ефтимов в Международна научна конференция Българистични четения – Сегед 2023, 1-2 юни 2023 г., организирана от Института по славянски филологии при Сегедския университет, с доклад на тема “Българската литература на крилете на национализма: от “Български хроники” на Стефан Цанев до “Глина” на Виктория Бешлийска”, както и среща с водещи издатели в Будапеща

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие с доклад в международна научна конференция “Кризи на универсалното в англоезичната литература и критика (19. – 21. в.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Реализация на Договора за сътрудничеството на НБУ с Московския държавен лингвистичен университет на базата на Центъра на български език и култура в МДЛУ /Преподаване, стаж, семинар и дипломиране на руски студенти с български език от МДЛУ, Москва/ 2022 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Тържествено честване на 80-годишнината на проф. Михаил Неделчев

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие в Международна славистична конференция “Славистичка истраживања – између филологије и културологије“ в Белградския университет”

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие с доклад в международна конференция “Модернистки структури”

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Гостуване в НБУ на д-р Дьорд Сонди във връзка с удостояването му с почетната титла Doctor Honoris Causa на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Международна научна конференция “Bulgarystyka – jej dawny, wspolczesny i przyszly wymiar. Biografie, kregi, instytucje” / „Българистиката – нейните минали, настоящи и бъдещи измерения. Биографии, кръгове, институции“. Участие на четирима преподаватели от Нов български университет

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Международна научна конференция “Култура на войната и опит от войната” (Military Culture and War Experience)

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Редактиране (proofreading) на авторски текст “Semiotics of colours in the Bible” - 2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Реализация на сътрудничество по Договора между НБУ и Московския държавен лингвистичен университет – 2018 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Участие на трима чуждестранни лектори в Международния научен семинар “Двете лица на писателя: Персонални казуси в източноевропейските литератури

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

13th World Congress of Semiotics – International Association for Semiotic Studies (IASS-AIS) 13-ти Световен конгрес по семиотика – Международна асоциация за семиотични изследвания

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

България и българистиката в променящия се свят. Участие в научен форум в Университета на Лодз, Полша

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Участие с доклад в международна научна конференция “Раждане, смърт и ново раждане: (ре)генериране на текста

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Участие с доклад в международна научна конференция “Емоциите на модернизма”

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

Публична лекция по съвременна българска литература

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Реализация на сътрудничество по два Договора между НБУ и Московския държавен лингвистичен университет

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Участие с доклад в международна конференция по англицистика и британистика

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Двустранен международен семинар “Литературите на СССР и НРБ: паралелни интерпретации

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Хуманитарни науки

Социалистическият реализъм в литературите на Източна и Централна Европа: произход, институции, дискурси

Централен фонд за стратегическо развитие /2013