Списък на проектите

Хуманитарни науки

Археологически разкопки в Египет (сезон 10)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

ЗАПАДНОСТТА НА ФРИГИЙСКАТА КУЛТУРА

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Двумесечно обучение на студенти от програма “Арабистика (Арабски език, култура и литература)” в университет “Султан Кабус”, Оман: финансиране на пътни разноски София – Маскат – София

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Участие в международна конференция “Отвъд всички граници: Анатолия през I хилядолетие пр. Хр.” (“Beyond All Boundaries: Anatolia in the 1st Millennium B.C.”)

Централен фонд за стратегическо развитие /2018