Списък на проектите

Хуманитарни науки

III Конкурс по превод на кратък художествен текст (английски, немски, испански, френски, италиански, руски език)

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Social (in)justice for all: A case study of Bulgarian immigrants in Canada

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Без думи

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Български писатели: образи и сцени. 1960-2002 г.” – фотографска изложба и каталог на Георги Панамски

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Зимна школа и годишна конференция на департамент “Когнитивна наука и психология”, 23-25 февруари, 2024 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Изложба “30 години департамент Дизайн, НБУ”

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Изнесено практическо обучение междудисциплинарен, международен проект “Летни дни на артистичния дизайн на Летни дни на дизайна” 2024

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Изходи: - упражнения 2024

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Камък в обувката – практически театрален семинар-работилница

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Конкурс по приложна лингвистика за гимназисти, изучаващи английски и френски език – 2024 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Майсторски клас и Концерт, посветени на 50 години творческа дейност на проф. Сузана Клинчарова

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Международен конкурс за млад моден дизайнер “IDEAMODA” 2024 – Етап 2

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Национална научно-практическа конференция “Дигитални технологии в архитектурата, дизайна и визуалните изкуства

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Нов български университет подкрепя първото издание на Национален фестивал и Клавирен конкурс “Милчо Левиев”, 2024

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Пета школа по превод TRAD NBU 2024

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Подпомагане реализирането на творчески проект “МАЙКА” в галерия “Райко Алексиев”, с куратор Моника Попова, чрез отпечатване на каталог от изложбата

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Посещение на 60-то Венецианско биенале от преподаватели и студенти към деп. “Нова българистика”, деп. “Дизайн”, деп. “Политически науки”

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Посещение на Международен фестивал на театралните училища SETKANI/ENCOUNTER 2024 г., гр. Бърно, Чехия

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Празнуваме Цветана – 80 въпроса за 80 години

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Представяне на общоуниверситетското издание “Българско стихознание” на Мирослав Янакиев: книгата, предисторията, отзивите

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Представяне на свидетелства за историята на България

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Пътуващ семинар: “Венецианско наследство по адриатическото крайбрежие на Черна гора и Хърватска

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Развитие на сайта “Рекламна академия”

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Разпространение късометражен филм “И в болест, и в здраве"

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Световен конкурс по студена обработка GCWC в Светла над Сазава, Чешка република 2024 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Следата “Шекспир” – образование и бъдеще

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Стаята на Бродски – спектакъл

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Унгарска хамсия – дипломен спектакъл по скечове на Ханох Левин

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Участие на д-р Слава Янакиева, асистент в департамент “Театър”, в научни конференции в Гьолечица 13-18 май, 2024; в гр. Елена 15-20 юли, 2024 г., Германия, гр. Кьолн 9-13 септември

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Филмова лятна школа “Созопол”

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Природни науки, математика и информатика

Финансиране на ? от 30 % редуцирана такса за публикуване на приета за печат обзорна статия от името на НБУ с включени приложни научноизследователски резултати „Natural and Synthetic Polymers for Biomedical and Environmental Applications” в научното списание „Polymers-MDPI”, Q1, IF – 5.0

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Природни науки, математика и информатика

Финансиране на такса публикуване на приета за печат обзорна статия “Diversity and Mechanisms of Action of Plant, Animal and Human Antimicrobial Peptides” в научното списание “Antibiotics-MDPI”, Q1, IF – 4,9

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Фотографска работилница 23/24 Есенен семестър

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Изкуства

Холандският пейзаж в архива на проф. Васил Стоилов – непубликувани ръкописи и рисунки на проф. Васил Стоилов – работно заглавие

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Янина – столицата на Епир - 2024 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Природни науки, математика и информатика

19-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – 2023. 19th Annual International CSECS Conference on Computer Science and Education in Computer Science CSECS 2023, June 28-29, 2023, индексирана в Scopus

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Acta Nova Humanistica – научно списание за хуманитаристика на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

II Конкурс по превод на кратък художествен текст (английски, немски, испански, френски, италиански, руски език)

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Problems foreign students encounter when studying English

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

АРТ ШКОЛА – Варвара, 12.05.2023 – 19.05.2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

БГ Playback фестивал 2023 г. - “Да бъдем заедно – Социални измерения в Playback театъра

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Българската историография след 1989/Bulgarian Historiography after 1989

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Българският език и неговите културни пространства

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

В огледалото на Рембранд – мултидисциплинарен проект

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Власт, култура и лична траектория – устна история на близкото минало

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Временно завинаги – танцов спектакъл, департамент “Театър”

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Времеобичане по Г. Господинов – дипломен спектакъл на студентите от 3. курс, БП “Театър”, випуск 2020 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Детска литература и българските училища в чужбина

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Експериментална танцова резиденция PURE, гост лектор Християн Бакалов (българо-френски артист)

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Записки по Чехов” – дипломен спектакъл на студенти от БП “Театър”, випуск 2021

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Заснемане и обработка на концерт “Моцарт – Откриване на Софийски музикални седмици 2023”

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Златна Прага – Места на трансформация и устойчивост във времето” (пътуващ семинар 30.03-4.04.2023 г.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Изнесено практическо обучение “Летни дни на артистичния дизайн на Летни дни на дизайна” 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Природни науки, математика и информатика

Изследователски проект: Предизвикателства пред терапията и обучението на деца с нарушения в развитието по време на пандемията COVID-19

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Интензивен курс – Impasto and abstract painting for Everyone проект ERUA /работен пакет 3/

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Концерт на изявени студенти и младши студенти по цигулка от Нов български университет във Венеция, Италия на 25.02.2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Концерти на Антонела Бенати - флейта и Нона Кринчева – пиано в Италия през март 2024 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Летни дни на модата 2023 – “Дипломно модно ревю “New Generation 2023”, част от Летни дни на дизайна / Летни дни на модата 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Лятна школа по антропология “Текстилът – културна технология, индустриално развитие и културно наследство” (гр. Сливен и с. Жеравна: 4-9.09.2023 г.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Майсторски клас на Вики Алмазиду и Йотис Кьорцоглу “Филмова музика”, 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Международен конкурс за млад моден дизайнер “IDEA MODA” 2022/23, етап II

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Международен конкурс за млад моден дизайнер “IDEAMODA” 2024 – Етап 1

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Сигурност и отбрана

Международната научна конференция “Права и сигурност”, 27-28.04.2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Музикално-театрален спектакъл “Вълкът и Зайчето”

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Научна конференция: От кремъка до танка. Как икономиката, технологията и климата променят историята?

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Природни науки, математика и информатика

Научно-изследователски проект и участие на екип от НБУ в Invited session “Innovations in Assessment, Education and Interventions for Children with Developmental Disorders” с 3 научни доклада в Innovation in Medicine and Healthcare 14-16 June 2023 (KES-InMed-23)

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

НБУ за българския блус на колела 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Нишко и Пиротско в историята

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Обучителен танцов семинар с Дани Кърнс и сдружение “Стайна температура”

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Природни науки, математика и информатика

Организиране на конференция Cognitive Science – Approaches and Results towards Artificial Intelligence 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Отвъд мрежата

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Отпечатване на двойно CD “ТРАДИЦИЯ И БЪДЕЩЕ” на хартиен носител и на CD

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Партньорство с Асоциация “Фестивалите в България” в рамките на Банско Джаз Фестивал 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Пленарно и информационно посещение на Бундестага

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Посещение на 18-то Венецианско Архитектурно биенале, Венеция, Италия” на студенти от модул “Керамика и порцелан. Дигитални форми” към БП “Визуални изкуства”, МП “Керамика и порцелан. Съвременни дигитални форми” и студенти от МП “Архитектура”

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Посещение на Анимафест Загреб 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Посещение на Сухумския университет в Тбилиси, Грузия, в периода 08.05-13.05.2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Практически семинар по мода “A Magazine Reader” с лектори Femke de Vries и Zuzana Kostelanska (Нидерландия)

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Проект за разработване на изложба “Студентски фотографски конкурс на НБУ” Есен 23/24, департамент “Кино, реклама и шоубизнес”, програма “Фотография и видеография” и УПИЗ Лаборатория по фотография

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Проект Майсторски класове “ФОТОГРАФСКА РАБОТИЛНИЦА” 22/23 Есенен семестър

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Ретрограден Меркурий

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Световен конкурс по студена обработка GCWC в Светла над Сазава, Чешка република

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Световен фестивал за анимационния филм – Варна 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Северна Добруджа и нейното културно-историческо наследство

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Седма годишна докторантска конференция на НБУ “Excellence and Social Engagement of the Research in Humanities, Social Science and Arts” 2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Следвай Антигона

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Средношколски конкурс по превод на английски, немски, испански, италиански, френски и руски език, 25 ноември 2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Създаване на медиен StartUp: информационен блог NewBlog 4U

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Съфинансиране на проект ERUA

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Съфинансиране от НБУ на консултантска услуга за кандидатстване по европейската инициатива “European Universities”, фаза 2

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Сигурност и отбрана

Управление на рискове. Ръководството за обучение, етап 2

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие в TEPSA Pre-Presidecy Conference in Madrid

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие в дните на българската култура във Фрайбург

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие в конференцията на Европейската асоциация по философия на науката (EPSA23), Белград, 20-23 септември, 2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Участие в студентски театрален фестивал “Сцена на края на града”, Хасково, 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие във форума за кино и литература, организиран от Факултета по езици, изкуства и хуманитарни науки в Университета в град Кенитра, Мароко – финансиране на пътни разходи София – Кенитра – София

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Участие на български арфисти в майсторски клас на проф. Сузана Клинчарова в Париж, Opus Artis Paris, 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие на доц. д-р Йордан Ефтимов в Международна научна конференция Българистични четения – Сегед 2023, 1-2 юни 2023 г., организирана от Института по славянски филологии при Сегедския университет, с доклад на тема “Българската литература на крилете на национализма: от “Български хроники” на Стефан Цанев до “Глина” на Виктория Бешлийска”, както и среща с водещи издатели в Будапеща

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Участие на д-р Павлина Величкова като единствен селектиран лектор от България с доклад и презентация “Moodle as an E-Music Theory platform for students tests, examination and competition in New Bulgarian University” на Международен научен семинар и заключителна среща на HARMA+

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Природни науки, математика и информатика

Участие на НБУ в XXXV Републиканска студентска олимпиада по програмиране

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Участие на преподаватели от НБУ в междудепартаментен пътуващ семинар “ПАРИЖ” в детайли – дизайн, съвременно изкуство и литература в рамките на проект ERUA

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие на проф. Момчил Методиев, д.н., в международната научна конференция “In Search of the Enemy…” The security apparatus in the countries of Central an Eastern Europe towards independent circles, manifestations of social resistance and oppositional attitudes 1956-1980, която ще се проведе на 23-24 октомври 2023 г. във Вроцлав, Полша, организирана от изследователския отдел на Института за национална памет на Полша

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Участие на студенти в международен форум и фестивал, Румъния, със спектакъла “Временно завинаги” и участие на преподавател в семинар към фестивала

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Участие на студенти и преподаватели в международното Арт изложение Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2023, състоящо се в град Прага

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие с доклад в международна американистична конференция – Конкорд, Масачузетс, САЩ, 11-19 юли 2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие с доклад в международна научна конференция “Кризи на универсалното в англоезичната литература и критика (19. – 21. в.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Филмова лаборатория “Нов дубъл”, издание 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Природни науки, математика и информатика

Финансиране на публикация за участие в международна научна конференция EAI CSECS 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Фотографска работилница” 22/23 Пролетен семестър

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Час по Хамлет по У. Шекспир – дипломен спектакъл на студентите от 2. курс, БП “Театър”

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

Четиринадесета анимационна работилница, Варвара 2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Изкуства

“Интензивни курсове – проект ERUA /работен пакет 3/

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Природни науки, математика и информатика

18-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – 2022. 18th Annual International CSECS Conference on Computer Science and Education in Computer Science CSECS 2022, June 24-27, 2022, индексирана в Scopus

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

60+ години страх: непризнатият принос на Канада в развитието на жанра филми на ужасите

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Сигурност и отбрана

9th International Conference on Eurasian Politics & Society – International Centre for Strategic Research and Analysis (CESRAN)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

A Ready-to-Print exhibition (Киев, Украйна)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

TAKE YOUR TIME

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

XXVI. Международна ранноесенна школа по семиотика “Дигитализация на образованието: семиотични и интердисциплинарни подходи

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Природни науки, математика и информатика

Анотиране на видео съдържание чрез невронни мрежи (Synopsis of Video Files Using Neural Networks)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

АРТ ШКОЛА – Варвара 1, 28.10. – 05.11.2022 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

АРТ ШКОЛА – Варвара, 13.05.2022 г. – 21.05.2022 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Археологически разкопки в Египет (сезон 10)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Всекидневни форми на трансгранична мобилност (Теренно антропологическо изследване в Свиленград и Одрин)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Вътрешен транспорт за участие на екип от НБУ на Срещата на високо ниво на консорциум ERUA

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Грижата за хора с деменция в България: между свръхотговорността на семейството и недоверието към обществените институции на здравеопазване

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Егейска Македония в историята

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

ЗАПАДНОСТТА НА ФРИГИЙСКАТА КУЛТУРА

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Природни науки, математика и информатика

Изграждане на приложна лаборатория (Living Lab)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Изложба “ИЗБРАНИ ХИТОВЕ”

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Изнесено практическо обучение “Летни дни на артистичния дизайн в рамките на Летни дни на дизайна” 2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Източна Македония и Западна Тракия в историята

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Конкурс по превод на кратък художествен текст (английски, немски, испански, френски, италиански, руски език)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Конференция “Академичната и професионалната етика в България: проблеми и перспективи

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

ЛАТЕРАЛИ – Самостоятелна ретроспективна изложба на Почетен професор на НБУ – проф. Иван Веселинов по повод 90-тата му годишнина

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Летни дни на дизайна 2022 – Летни дни на модата 2022 - Модно ревю “Sotto il Cielo di Genzano”, Джендзано, Рим, Италия

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Летни дни на модата 2022 – Дипломно модно ревю New Generation 2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Лятна школа по антропология “Културните наследства – как интерпретираме миналото” (по примера на градовете Русе, Тутракан и Разград): 27.08-3.09.2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Международен конкурс за млад моден дизайнер “IDEAMODA” 2022 - етап I

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Международна оперна продукция “Орфей и Евридика” на Античен театър - Пловдив

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Музика и думи за мир

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Научна конференция с международно участие на тема: “Университетът, езикът, обществото”

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Научна конференция: Историческото образование: Критерии, очаквания, отговорност

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Национална научно-практическа конференция “Дигитални технологии в архитектурата, дизайна и визуалните изкуства”

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

НБУ за българския блус на колела 2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Природни науки, математика и информатика

Организиране, провеждане и участие на екип от НБУ в Invited session “SMART EDUCATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS” с 5 научни доклада в Smart Education and E-Learning, 20-22 June 2022 (SEEL-22)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Официално посещение в Сухумския университет в Тбилиси, Грузия

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Паднали ябълки

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Партньорство с Асоциация “Фестивалите в България” в рамките на Банско Джаз Фестивал 2022 за “Банско Джаз Академия

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

По релсите на северозапада

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Правата на човека в епоха на кризи” Юбилейна научна конференция, под патронажа на Омбудсмана на Република България

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Предчувствия

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Проект за изработване на изложба “Студентски фотографски конкурс”, програма “Фотография” и УПИЗ Лаборатория по фотография – “Фотографска работилница”

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Проект за разработване на ежегодно университетско събитие в НБУ, програма “Фотография” и УПИЗ Лаборатория по фотография – “Фотографска работилница

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Реализация на Договора за сътрудничеството на НБУ с Московския държавен лингвистичен университет на базата на Центъра на български език и култура в МДЛУ /Преподаване, стаж, семинар и дипломиране на руски студенти с български език от МДЛУ, Москва/ 2022 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Самообвинение

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Свободата: вътре и вън. Иван Кирков и Алцек Мишев. Изложба

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Семинар-дискусия “За по-справедливо общество"

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Стаж по договор с Академията в Светла над Сазава, Чешка република - 2022 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Стравински и Шанел – танцов спектакъл, департамент “Театър”

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Събиране на информация и снимков материал за създаване на книга с работно заглавие “Къщите. Още разкази в стъпки”, 3-ти том, от Мариана Екимова-Мелнишка и Александър Геров

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Танца на успеха

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Творческа резиденция – Cite international des arts - Париж

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Творческа школа с Алцек Мишев

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Транснационални животи, пресичащи се гражданства, променящи се ценности: български изселници в Турция 33 години по-късно

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Тринадесета анимационна работилница, Варвара 2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Тържествен концерт – 20 години Университетски хор “Фолк-джаз формация” на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Тържествено честване на 80-годишнината на проф. Михаил Неделчев

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Управление на рисковете. Ръководство за обучение

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие в “Световни Университетски Игри 2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие в Second International Conference on Trauma and Mental Health, 18-20.09.2022 Jerusalem

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие в генерална асамблея на European Values Study (EVS) - 2022 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Природни науки, математика и информатика

Участие в конференцията Computational and Methodological Statistics 2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие в Международна славистична конференция “Славистичка истраживања – између филологије и културологије“ в Белградския университет”

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Участие в студентски театрален фестивал “Сцена на края на града”, Хасково

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Участие на български арфисти в майсторски клас на проф. Сузана Клинчарова в Париж, Opus Artis Paris 2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Участие на студент от департамент “Театър” в лятна академия – MAPA в Холандия, гр. Харлем в периода 21.08.2022 г. – 06.09.2022 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие на студенти в конференция “Нови и стари терени на етнологията и антропологията. Дигитални и пандемични предизвикателства” (Пловдивски университет)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Участие на студенти от департамент “Театър” на международен театрален фестивал “Фаджр” в Техеран в периода 4-9 февруари 2022 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие с доклад в международна конференция “Модернистки структури”

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Природни науки, математика и информатика

Финансиране на такса правоучастие за постер на тема: “Повишаваме на чернодробните ензими по време на Ковид пандемията – българско проучване върху 3038 пациенти

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Фотография и пърформанс – двудневен семинар и изложба

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

Хроника на едно национално предателство /Подготовката България да се превърне в 16 република на СССР 1963-1973/

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Четвърта школа по превод TRAD NBU 2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Явните и тайните (поверителни) заповеди, инструкции и предписания на началниците на Македонската военноинспекционна област 1915-1918 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Изкуства

ARTCYCLE: Театър • 30 • НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

АРТ ШКОЛА – Варвара 2, 28.05.2021 г. – 05.06.2021 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Вишневите хора

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Гостуване в НБУ на д-р Дьорд Сонди във връзка с удостояването му с почетната титла Doctor Honoris Causa на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Дванадесета анимационна работилница Варвара 2021

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Двумесечно обучение на студенти от програма “Арабистика (Арабски език, култура и литература)” в университет “Султан Кабус”, Оман: финансиране на пътни разноски София – Маскат – София

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Е-платформа в помощ на обучението по общ и специализиран чужд език – Разширяване на функциите на платформата

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Жените срещу Дон Жуан

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Живият античен град: преживяване и консумиране на Помпей и Херкулан

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Изкуството на ниските земи 16-19 век, преставено от Фризо Ламертсе – куратор на Rijksmuseum. Он-лайн формат на “Срещи с изкуството”, съвместен проект на “Център Българо-европейски културни диалози” и галерия “УниАрт” на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Изложба “ФОРМИ НА ОБЩУВАНЕ” – галерия DOZA

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Изложба “ШРИФТ И КАЛИГРАФИЯ В НБУ 2016-2021

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Изложба на НБУ в Софийски арсенал – Музей на съвременно изкуство към НГ “10 години – Да запазим Корал” /ленд арт, инсталации, дизайн пърформанс/ Посветена на тридесетгодишнината на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Изложба художествено стъкло

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Изнесено практическо обучение “Летни дни на артистичния дизайн в рамките на Летни дни на дизайна” 2021

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА‘2021 на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ II част декември 2020 – април 2021

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Сигурност и отбрана

Международна конференция на тема “Кризи и сигурност – корелации и предизвикателства"

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Научна конференция “Съвременни аспекти и методи на преподаване във визуалните изкуства”. Събитието е посветено на 15 години от създаването на департамент “Изящни изкуства” и 30 години от създаването на Нов български университет

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Национално турне “Пътуваща Следа” 2021

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

НБУ гостува на музея (начало - септември 2021 в РИМ Русе)

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

НБУ за българския блус

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

НБУ за българския блус на колела

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Обучение на обучители 16-18.07.2021 г. град Сандански

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Социални, стопански и правни науки

Онлайн образованието: предимства и недостатъци

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

ОТКОВЬОР - Самостоятелна изложба на Моника Попова по повод тридесетата годишнина от създаването на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Природни науки, математика и информатика

Покриване на такса за публикуване на глава ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF PLANT POLYPHEMOLS в книгата “Secondary metabolites” на издателство InTechOpen, Великобритания, Open Access и индексирано в световната база данни Web of Science (Clarivate)

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Поредица: Почетни преподаватели по Театър

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Проект за награда от Нов български университет

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Проект за фотографска изложба на студенти по случай 30 години НБУ от департамент “Кино, реклама и шоубизнес”, БП “Фотография”

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Репетиция от грешки

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2021

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Семинар с проф. Ив Уинкин, Франция – “Антропологични изследвания”, департамент “Антропология"

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Серия от Семинари по дирижиране в Нов български университет – I част

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Театрален спектакъл “Шах наме” по едноименни епос, реж. Е. Панайотова

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Универсални ценности и локални проявления

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Участие на студенти от департамент “Театър” в театрален фестивал “Младите в театъра”, в гр. Ловеч, в периода 08.10.2021 – 12.10.2021 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Уъркшоп “Драматургична среда и театрален костюм"

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Изкуства

Професия: Студент – студентско тв предаване с приблизителна продължителност 90 мин.

Централен фонд за стратегическо развитие /2020
Хуманитарни науки

Средношколски конкурс по превод на английски, немски, испански, италиански, френски и руски език

Централен фонд за стратегическо развитие /2020
Хуманитарни науки

Трета школа по превод TRAD NBU 2020

Централен фонд за стратегическо развитие /2020
Изкуства

1969: Между кича и свободата

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

500 години живот. Изобретения и изкуство в наследството на Леонардо да Винчи. Пътуващ семинар до Флоренция 20-26 май 2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

MY GYPSY ROAD

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Природни науки, математика и информатика

Workshop on Coding and Cryptography, St-Jacut-de-la-Mer, 31.03.-05.04.2019

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Антично и средновековно наследство в Източна Македония

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

АРТ ШКОЛА – Варвара 1, 27.10.2019 г. – 04.11.2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Археологически разкопки в Египет (сезон 8)

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Гост лектор (по проект “Коприната – културно наследство и технология” – трети етап, април 2019: интердисциплинарен проект)

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Градът-HOTSPOTS Интерактивен уличен театрален спектакъл в град Пловдив

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Десета юбилейна анимационна работилница Варвара 2019

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Клавирен цикъл от 3 концерта ПРИЕМСТВЕНОСТ – УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Клас по клавирна интерпретация на проф. Панчо Владигеров мл.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА‘2020 на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ I част юни 2019 – октомври 2019

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език – 2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Лятна школа по антропология “Река Дунав като културен пейзаж – споделяне на наследства (по примера на музеите в Русенски и Силистренски регион и Кълъраш, Румъния – 2-7.09.2019 г.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Майски дни на дизайна 2019 – “Майски дни на модата” и “Майски дни на артистичния дизайн

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

МЕДЕЯ – театрален спектакъл, част от артистичната програма на ПЛОВДИВ ЕСК2019

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Международна научна конференция “Bulgarystyka – jej dawny, wspolczesny i przyszly wymiar. Biografie, kregi, instytucje” / „Българистиката – нейните минали, настоящи и бъдещи измерения. Биографии, кръгове, институции“. Участие на четирима преподаватели от Нов български университет

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Международна научна конференция “Култура на войната и опит от войната” (Military Culture and War Experience)

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Обмен на студентски стаж по договор с Академията в Светла над Сазава, Чешка република - 2019

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Природни науки, математика и информатика

Представяне на обобщени научни резултати в областта на Микробиологията на храните и популяризиране на Биологичните науки в Нов български университет на VIII-я FEMS Congress, организиран от Федерация на Европейските микробиолози, Глазгоу, 7-12 Юли, 2019

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Провеждане на международна научна конференция “Европейските ценности в страните от Югоизточна Европа: новите предизвикателства и шансове

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Природни науки, математика и информатика

Пътуващ семинар на департамент “Телекомуникации”

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Сигурност и отбрана

Пътуващ семинар по криминология

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Природни науки, математика и информатика

Реализация на Договора за сътрудничеството на НБУ с Московския държавен лингвистичен университет на базата на Центъра за български език и култура в МДЛУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Редактиране (proofreading) на авторски текст “Semiotics of colours in the Bible” - 2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Самотраки – островът на Великите богове

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2019

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Средношколски конкурс по превод на английски, немски, испански, италиански, френски и руски език, 17 ноември 2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Стаж по договор с Академията в Светле над Сазава, Чешка република - 2019

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Танцов проект “Картини от една изложба” – участие в международен фестивал “Ерата на Водолея”, гр Бургас

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Театрален спектакъл „Сън в лятна нощ“ от Шекспир, реж. Е. Панайотова

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Участие в 16-ти конгрес по логика, методология и философия на науката и техниката (Прага, 5-10.08.2019)

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Участие на доц. д-р Евгения Благоева в International Symposium “Minorities in the Eastern BalkansL Languages and Cultures”, University of Warsaw, 18-19 октомври 2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Изкуства

Участие на студенти в модно шоу “Под небето на Дженцано” за Инфиората 2019, Италия

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Четвърта годишна докторантска конференция на НБУ – 2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

TRAD NBU 2018 Втора лятна школа по превод на тема: Специализиран превод (туризъм и административни текстове)

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

АРТ ШКОЛА – Варвара 2, 18.05.2018 г. – 26.05.2018 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

Девета анимационна работилница Варвара 2018

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

ИСТОРИЯТА ТИ В МЕН – ДОКУМЕНТАЛЕН ТЕАТЪР – обучение, тренинг и спектакъл

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

Кръв от къртица

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

Късометражен филм “Седемнайсет”

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

Майски дни на дизайна 2018 г. – Майски дни на модния дизайн и на артистичния дизайн

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА МЛАД МОДЕН ДИЗАЙНЕР “IDEAMODA” - първи етап

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Природни науки, математика и информатика

Международна школа GRID 2018, Дубна, Русия

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Мястото на културата в обучението по език и междукултурното общуване

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

Овча Купел (Ovcha Kupel): A Promenade Performance Project in Sofia 5-15 март 2018 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Петата вълна на Европейско изследване на ценностите (European Values Survey - EVS) – етап III

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР “МОДА” “ПОХВАТИ В КОМБИНИРАНЕТО НА ЦВЕТОВЕ И ДЕСЕНИ” Работен семинар на Мила Атева

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Реализация на сътрудничество по Договора между НБУ и Московския държавен лингвистичен университет – 2018 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Изкуства

Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2018

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Скопие и Скопско в историята

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Участие в международна конференция “Отвъд всички граници: Анатолия през I хилядолетие пр. Хр.” (“Beyond All Boundaries: Anatolia in the 1st Millennium B.C.”)

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Участие с доклад “In the name of the People/In the People’s will. Lessons from national and local Referendums in Bulgaria 2013-2016” на общата конференция на Европейския консорциум по политически науки /ECPR General conference/ 22-25 август 2018 г. в гр. Хамбург, Германия

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Актуалност на платонизма. Изследователска работа във Фондация Hardt

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Енергийната сигурност на България в променящата се международна обстановка след избирането на Доналд Тръмп

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Забравените бележити българи – Никола Стоянов

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Посещение на доц. д-р Борис Наймушин в Институт за международно право и икономика А.С. Грибоедов, Москва в рамките на Договора за сътрудничество и развитие на отношенията в областта на образованието и науката (29 януари – 2 февруари 2018 г.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

САМОДИВА СИНЬО

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Самотата на надеждата: половин век по-късно

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Театрален спектакъл “Омагьосани” по пиесата на Яна Добрева, режисьор: проф. Васил Димитров

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Участие на доц. д-р Анна Янева и студенти от курсовете й в изложбен проект – във Фестивален Арт център – в гр. Токио и още две изложби в Япония

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

Участие на фрагменти от пърформънса “Моят живот. Да имаш ляв палец!” work-in-progress, Македония – Интернационален театрален фестивал “Plays without mask, theatre without discrimination” – 2017 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Изкуства

ВРАТА КЪМ ЗЕМЯТА – СТУДЕНТСКИ КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

Е-платформа в помощ на обучението по общ и специализиран чужд език

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

ПРЕДСТАВИ ЗА АМЕРИКА: ТЕАТРАЛНА РАЗХОДКА ИЗ АМЕРИКАНСКИЯ АВАНГАРД

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

Университетски речник, част 3

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Изкуства

PRIX EUROPA 2015 г. – един от най-престижните фестивали и форуми за документални, игрални филми, телевизия, радио и нови интерактивни медии в Европа

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

SOFIA QUEST 2015

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Изкуства

Гилгамеш - създаване на театрално представление по древно шумеро-акадски епос

Централен фонд за стратегическо развитие /2015