Списък на проектите

Хуманитарни науки

III Конкурс по превод на кратък художествен текст (английски, немски, испански, френски, италиански, руски език)

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Social (in)justice for all: A case study of Bulgarian immigrants in Canada

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Зимна школа и годишна конференция на департамент “Когнитивна наука и психология”, 23-25 февруари, 2024 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Конкурс по приложна лингвистика за гимназисти, изучаващи английски и френски език – 2024 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Представяне на общоуниверситетското издание “Българско стихознание” на Мирослав Янакиев: книгата, предисторията, отзивите

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Представяне на свидетелства за историята на България

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Янина – столицата на Епир - 2024 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Хуманитарни науки

Acta Nova Humanistica – научно списание за хуманитаристика на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

II Конкурс по превод на кратък художествен текст (английски, немски, испански, френски, италиански, руски език)

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Problems foreign students encounter when studying English

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Българската историография след 1989/Bulgarian Historiography after 1989

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Българският език и неговите културни пространства

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Власт, култура и лична траектория – устна история на близкото минало

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Детска литература и българските училища в чужбина

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Златна Прага – Места на трансформация и устойчивост във времето” (пътуващ семинар 30.03-4.04.2023 г.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Лятна школа по антропология “Текстилът – културна технология, индустриално развитие и културно наследство” (гр. Сливен и с. Жеравна: 4-9.09.2023 г.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Научна конференция: От кремъка до танка. Как икономиката, технологията и климата променят историята?

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Нишко и Пиротско в историята

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Пленарно и информационно посещение на Бундестага

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Посещение на Сухумския университет в Тбилиси, Грузия, в периода 08.05-13.05.2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Северна Добруджа и нейното културно-историческо наследство

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Седма годишна докторантска конференция на НБУ “Excellence and Social Engagement of the Research in Humanities, Social Science and Arts” 2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Средношколски конкурс по превод на английски, немски, испански, италиански, френски и руски език, 25 ноември 2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Съфинансиране на проект ERUA

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Съфинансиране от НБУ на консултантска услуга за кандидатстване по европейската инициатива “European Universities”, фаза 2

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие в TEPSA Pre-Presidecy Conference in Madrid

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие в дните на българската култура във Фрайбург

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие в конференцията на Европейската асоциация по философия на науката (EPSA23), Белград, 20-23 септември, 2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие във форума за кино и литература, организиран от Факултета по езици, изкуства и хуманитарни науки в Университета в град Кенитра, Мароко – финансиране на пътни разходи София – Кенитра – София

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие на доц. д-р Йордан Ефтимов в Международна научна конференция Българистични четения – Сегед 2023, 1-2 юни 2023 г., организирана от Института по славянски филологии при Сегедския университет, с доклад на тема “Българската литература на крилете на национализма: от “Български хроники” на Стефан Цанев до “Глина” на Виктория Бешлийска”, както и среща с водещи издатели в Будапеща

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие на проф. Момчил Методиев, д.н., в международната научна конференция “In Search of the Enemy…” The security apparatus in the countries of Central an Eastern Europe towards independent circles, manifestations of social resistance and oppositional attitudes 1956-1980, която ще се проведе на 23-24 октомври 2023 г. във Вроцлав, Полша, организирана от изследователския отдел на Института за национална памет на Полша

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие с доклад в международна американистична конференция – Конкорд, Масачузетс, САЩ, 11-19 юли 2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

Участие с доклад в международна научна конференция “Кризи на универсалното в англоезичната литература и критика (19. – 21. в.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Хуманитарни науки

60+ години страх: непризнатият принос на Канада в развитието на жанра филми на ужасите

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

XXVI. Международна ранноесенна школа по семиотика “Дигитализация на образованието: семиотични и интердисциплинарни подходи

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Археологически разкопки в Египет (сезон 10)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Всекидневни форми на трансгранична мобилност (Теренно антропологическо изследване в Свиленград и Одрин)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Вътрешен транспорт за участие на екип от НБУ на Срещата на високо ниво на консорциум ERUA

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Грижата за хора с деменция в България: между свръхотговорността на семейството и недоверието към обществените институции на здравеопазване

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Егейска Македония в историята

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

ЗАПАДНОСТТА НА ФРИГИЙСКАТА КУЛТУРА

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Източна Македония и Западна Тракия в историята

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Конкурс по превод на кратък художествен текст (английски, немски, испански, френски, италиански, руски език)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Конференция “Академичната и професионалната етика в България: проблеми и перспективи

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Лятна школа по антропология “Културните наследства – как интерпретираме миналото” (по примера на градовете Русе, Тутракан и Разград): 27.08-3.09.2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Научна конференция с международно участие на тема: “Университетът, езикът, обществото”

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Научна конференция: Историческото образование: Критерии, очаквания, отговорност

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Официално посещение в Сухумския университет в Тбилиси, Грузия

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Правата на човека в епоха на кризи” Юбилейна научна конференция, под патронажа на Омбудсмана на Република България

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Реализация на Договора за сътрудничеството на НБУ с Московския държавен лингвистичен университет на базата на Центъра на български език и култура в МДЛУ /Преподаване, стаж, семинар и дипломиране на руски студенти с български език от МДЛУ, Москва/ 2022 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Семинар-дискусия “За по-справедливо общество"

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Събиране на информация и снимков материал за създаване на книга с работно заглавие “Къщите. Още разкази в стъпки”, 3-ти том, от Мариана Екимова-Мелнишка и Александър Геров

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Транснационални животи, пресичащи се гражданства, променящи се ценности: български изселници в Турция 33 години по-късно

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Тържествено честване на 80-годишнината на проф. Михаил Неделчев

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Управление на рисковете. Ръководство за обучение

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие в “Световни Университетски Игри 2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие в Second International Conference on Trauma and Mental Health, 18-20.09.2022 Jerusalem

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие в генерална асамблея на European Values Study (EVS) - 2022 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие в Международна славистична конференция “Славистичка истраживања – између филологије и културологије“ в Белградския университет”

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие на студенти в конференция “Нови и стари терени на етнологията и антропологията. Дигитални и пандемични предизвикателства” (Пловдивски университет)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие с доклад в международен американистичен симпозиум (Thoreau Symposium) – Рейкхолт, Исландия, 25-27 май 2022 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Участие с доклад в международна конференция “Модернистки структури”

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Четвърта школа по превод TRAD NBU 2022

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Шеста годишна докторантска конференция на НБУ (2022 г.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Юбилейна научна конференция под надслов “Традиция и новаторство” по повод 30-годишнината от създаването на НБУ и на филологическите програми към департамент “Чужди езици и култури” – 4-5 юни 2022 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Явните и тайните (поверителни) заповеди, инструкции и предписания на началниците на Македонската военноинспекционна област 1915-1918 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Хуманитарни науки

Гостуване в НБУ на д-р Дьорд Сонди във връзка с удостояването му с почетната титла Doctor Honoris Causa на НБУ

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Двумесечно обучение на студенти от програма “Арабистика (Арабски език, култура и литература)” в университет “Султан Кабус”, Оман: финансиране на пътни разноски София – Маскат – София

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Е-платформа в помощ на обучението по общ и специализиран чужд език – Разширяване на функциите на платформата

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Живият античен град: преживяване и консумиране на Помпей и Херкулан

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

НБУ гостува на музея (начало - септември 2021 в РИМ Русе)

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Обучение на обучители 16-18.07.2021 г. град Сандански

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Проучване на живота и делото на д-р Димитър Христов Точков (1874 - 1941 г.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Семинар с проф. Ив Уинкин, Франция – “Антропологични изследвания”, департамент “Антропология"

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Универсални ценности и локални проявления

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Хуманитарни науки

Археологически разкопки в Египет (сезон 9)

Централен фонд за стратегическо развитие /2020
Хуманитарни науки

Средношколски конкурс по превод на английски, немски, испански, италиански, френски и руски език

Централен фонд за стратегическо развитие /2020
Хуманитарни науки

Трета школа по превод TRAD NBU 2020

Централен фонд за стратегическо развитие /2020
Хуманитарни науки

500 години живот. Изобретения и изкуство в наследството на Леонардо да Винчи. Пътуващ семинар до Флоренция 20-26 май 2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Антично и средновековно наследство в Източна Македония

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Археологически разкопки в Египет (сезон 8)

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Гост лектор (по проект “Коприната – културно наследство и технология” – трети етап, април 2019: интердисциплинарен проект)

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Европейска магистърска програма по технологии на писмения и устния превод - EM TTI

Външен /2019
Хуманитарни науки

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език – 2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Лятна школа по антропология “Река Дунав като културен пейзаж – споделяне на наследства (по примера на музеите в Русенски и Силистренски регион и Кълъраш, Румъния – 2-7.09.2019 г.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Международна научна конференция “Bulgarystyka – jej dawny, wspolczesny i przyszly wymiar. Biografie, kregi, instytucje” / „Българистиката – нейните минали, настоящи и бъдещи измерения. Биографии, кръгове, институции“. Участие на четирима преподаватели от Нов български университет

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Международна научна конференция “Култура на войната и опит от войната” (Military Culture and War Experience)

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Модел Европейски парламент - 2019

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

НБУ без граници (Fishing for students 2019)

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Провеждане на международна научна конференция “Европейските ценности в страните от Югоизточна Европа: новите предизвикателства и шансове

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Редактиране (proofreading) на авторски текст “Semiotics of colours in the Bible” - 2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Самотраки – островът на Великите богове

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Средношколски конкурс по превод на английски, немски, испански, италиански, френски и руски език, 17 ноември 2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Участие в 16-ти конгрес по логика, методология и философия на науката и техниката (Прага, 5-10.08.2019)

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Участие на доц. д-р Евгения Благоева в International Symposium “Minorities in the Eastern BalkansL Languages and Cultures”, University of Warsaw, 18-19 октомври 2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

Четвърта годишна докторантска конференция на НБУ – 2019 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Хуманитарни науки

TRAD NBU 2018 Втора лятна школа по превод на тема: Специализиран превод (туризъм и административни текстове)

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Габриеле Нисим в НБУ: Авторът на "Човекът, който спря Хитлер" гостува на Центъра за книгата

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език – 2018 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Мястото на културата в обучението по език и междукултурното общуване

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Петата вълна на Европейско изследване на ценностите (European Values Survey - EVS) – етап III

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Реализация на сътрудничество по Договора между НБУ и Московския държавен лингвистичен университет – 2018 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Скопие и Скопско в историята

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Участие в международен уъркшоп “Обяснителна мощност”, Женева, 14-15 юни, 2018 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Участие в международна конференция “Отвъд всички граници: Анатолия през I хилядолетие пр. Хр.” (“Beyond All Boundaries: Anatolia in the 1st Millennium B.C.”)

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Участие на трима чуждестранни лектори в Международния научен семинар “Двете лица на писателя: Персонални казуси в източноевропейските литератури

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Участие с доклад “In the name of the People/In the People’s will. Lessons from national and local Referendums in Bulgaria 2013-2016” на общата конференция на Европейския консорциум по политически науки /ECPR General conference/ 22-25 август 2018 г. в гр. Хамбург, Германия

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

Участие с доклад в Конференцията на IASA (The International American Studies Association) и Карловия Университет, Прага – Прага, 26-27 април 2018 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2018
Хуманитарни науки

13th World Congress of Semiotics – International Association for Semiotic Studies (IASS-AIS) 13-ти Световен конгрес по семиотика – Международна асоциация за семиотични изследвания

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

An Abductive Strategy for Planning Multi-Experiment Studies” – участие на доклад на 9-тия Европейски конгрес по аналитична философия в Мюнхен, 21-26 август 2017 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

TRAD NBU 2017 Първа лятна школа по превод на тема: Преводът като вид комуникация

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Актуалност на платонизма. Изследователска работа във Фондация Hardt

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Археологически разкопки в Египет (сезон 6)

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

България и българистиката в променящия се свят. Участие в научен форум в Университета на Лодз, Полша

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Български литературни класици

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Енергийната сигурност на България в променящата се международна обстановка след избирането на Доналд Тръмп

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Забравените бележити българи – Никола Стоянов

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език – 2017 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Посещение на доц. д-р Борис Наймушин в Институт за международно право и икономика А.С. Грибоедов, Москва в рамките на Договора за сътрудничество и развитие на отношенията в областта на образованието и науката (29 януари – 2 февруари 2018 г.)

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Реализация на сътрудничество и преподаване по договор между НБУ и Московския държавен лингвистичен университет - 2017 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Струмица и Струмишко в историята

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Участие в 9-ти Европейски конгрес по аналитична философия (ECAP 9, Мюнхен, 21-26.08.2017)

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Участие на гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова, ръководител на Франкофонски център за академични постижения в НБУ, в международна конференция по социални науки, организирана от Университета на Лотарингия, Мец, Франция (22 – 24.11.2017)

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Участие с доклад в годишната Конференция на Thoreau Society (Торо Сосайъти) – Конкорд, Масачузетс, САЩ, 11-18 юли 2017 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Участие с доклад в международна научна конференция “Раждане, смърт и ново раждане: (ре)генериране на текста

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Янина – столицата на Епир

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Хуманитарни науки

Sommerschule “TRNS 2016 Translation und Fachkommunikation” Лятно училище “ТРАНС 2016 Превод и специализирана комуникация

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

Археология на суровините: химически и геоложки анализи

Външен /2016
Хуманитарни науки

Егейска Македония – от Античността до наши дни

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

Е-платформа в помощ на обучението по общ и специализиран чужд език

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

Е-платформа в помощ на обучението по общ и специализиран чужд език

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език – 2016 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи испански, немски, италиански и френски език 2016 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

Научен проект за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания на елинистически обект в м. Голямата канара , с. Александрово, община Поморие

Външен /2016
Хуманитарни науки

Обучение на обучители 29-31.01.2016 г. Велико Търново

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

СИМЕТРИИ НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА: ВРЪЗКИ В НОВОТО

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

Университетски речник, част 3

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

Участие с доклад в годишната Конференция на Thoreau Society (Торо Сосайъти) – Конкорд, Масачузетс, 6-10 юли 2016 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

Участие с доклад в международна научна конференция “Емоциите на модернизма”

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Хуманитарни науки

BE READY - Life Skills and Career Development

Външен /2015
Хуманитарни науки

Археологически разкопки в Египет 2016 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Европейско изследване на ценностите (European Value Study)

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Канада позната и непозната: изследване сред български студенти

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

КЛаДА-БГ - Национална интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLA

Външен /2015
Хуманитарни науки

Културно-историческото наследство на Западна Тракия

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език - 2015 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Обмен на преподаватели в рамките на договора за научно и културно сътрудничество с Института по хуманитаристика към Санкт-Петербургския държавен политехнически университет

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Популяризиране на франкофонски програми на департамент “Политически науки” в страната и региона на Западните Балкани

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Публична лекция по съвременна българска литература

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Реализация на сътрудничество по два Договора между НБУ и Московския държавен лингвистичен университет

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Супервизия на работата на училищните екипи от пилотни училища по дейност 2 по проект "Включващо обучение"

Външен /2015
Хуманитарни науки

Участие с доклад в годишна Конференция на Thoreau Society (Торо Сосайъти) – Конкорд, Масачузетс, 9-12 юли 2015 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Участие с доклад в международна конференция по англицистика и британистика

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Цивилизационни диалози

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Хуманитарни науки

Литературен конкурс за средношколци 2014 г., изучаващи английски език

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Хуманитарни науки

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи испански, немски, италиански и френски език

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Хуманитарни науки

Правна лингвистика: интердисциплинарната парадигма на юридическия език

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Хуманитарни науки

Пътуващ семинар

Учебни програми - ФБО /2014
Хуманитарни науки

IC3T

Външен /2013
Хуманитарни науки

Двустранен международен семинар “Литературите на СССР и НРБ: паралелни интерпретации

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Хуманитарни науки

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Хуманитарни науки

Международен методичен семинар “Подготовка на специалисти по превод, междукултурна и политическа комуникация през XXI век” и докторантски форум с елементи на иновативния формат “Научен Слам” (Science

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Хуманитарни науки

Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Центъра за дистанционно и електронно обучение към Нов български университет

Външен /2013
Хуманитарни науки

Различните национални и международни контексти на юридическия език

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Хуманитарни науки

Разширяване на изследванията, насочени към развитието на франкофонски магистърски програми - платформа на специализирания/технически френски език и на езиковите технологии

Външен /2013
Хуманитарни науки

Реализация на сътрудничество по Договор между НБУ и Московския държавен лингвистичен университет /МДЛУ/ и работа върху научен труд

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Хуманитарни науки

Социалистическият реализъм в литературите на Източна и Централна Европа: произход, институции, дискурси

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Хуманитарни науки

Участие с доклад в конференция ‘Europe: Crisis and Renewal’, 5-8 April 2013 в Fitzwilliam College, Cambridge UK на гл. ас. д-р Елена Тарашева ‘The Image of Bulgaria in the British Press: Critical Disc

Централен фонд за стратегическо развитие /2013
Хуманитарни науки

Седмица на италианския език в България 2012: "Италианската култура, представена чрез езика . Дидактическа реалност и перспективи за преподаването й"

Външен /2012