Списък на проектите

Социални, стопански и правни науки

EUMEPLAT - Pltformization of European Media: Assessing Negative and Positive Externalities

Външен /2021
Социални, стопански и правни науки

Онлайн образованието: предимства и недостатъци

Централен фонд за стратегическо развитие /2021