Списък на проектите

Сигурност и отбрана

Втори интердисциплинарен пътуващ семинар “Места на памет” 2024

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Сигурност и отбрана

Четвърти пътуващ семинар по криминология

Централен фонд за стратегическо развитие /2024
Сигурност и отбрана

Международната научна конференция “Права и сигурност”, 27-28.04.2023

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Сигурност и отбрана

Управление на рискове. Ръководството за обучение, етап 2

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Сигурност и отбрана

Участие в лятно училище на Варшавския военен университет, факултет “Национална сигурност” – Полша, 26.06-07.07.2023 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2023
Сигурност и отбрана

9th International Conference on Eurasian Politics & Society – International Centre for Strategic Research and Analysis (CESRAN)

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Сигурност и отбрана

Трети пътуващ семинар по криминология – “Остров Света Анастасия – Остров на надеждата"

Централен фонд за стратегическо развитие /2022
Сигурност и отбрана

Втори пътуващ семинар по криминология – “Остров Белене – Остров на свободата или остров на робството

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Сигурност и отбрана

Международна конференция на тема “Кризи и сигурност – корелации и предизвикателства"

Централен фонд за стратегическо развитие /2021
Сигурност и отбрана

Пътуващ семинар по криминология

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Сигурност и отбрана

Укрепване на сътрудничеството между НБУ и Университета за военни науки - Варшава

Централен фонд за стратегическо развитие /2019
Сигурност и отбрана

Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност в Черноморския регион

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Сигурност и отбрана

Издигане авторитета на НБУ и ДНМС чрез участие на преподаватели в конференции

Централен фонд за стратегическо развитие /2017
Сигурност и отбрана

Европа през 21 век: регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Сигурност и отбрана

Състояния на организираната и трансгранична престъпност

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Сигурност и отбрана

Участие на преподаватели от департамент НМС в научна конференция “Промени в средата за сигурност” лятна научна сесия на ВСУ 24-25 юни, 2016 г.

Централен фонд за стратегическо развитие /2016
Сигурност и отбрана

Повишаване авторитета на НБУ и ДНМС чрез водещо участие в кръгли маси и представителни форуми

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Сигурност и отбрана

Тероризъм и ислямски фундаментализъм

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Сигурност и отбрана

Югоизточна Европа: новите заплахи за регионалната сигурност

Централен фонд за стратегическо развитие /2015
Сигурност и отбрана

Конференция “Истината за Украйна”

Централен фонд за стратегическо развитие /2014
Сигурност и отбрана

Кръгла маса с чуждестранно участие на тема: “Реформите в системата за сигурност на Република България

Централен фонд за стратегическо развитие /2014