Централен фонд за стратегическо развитие

 

 

Календар на редовните заседания на Комисията по управление на проекти за стратегическо развитие за пролетен семестър на академичната 2017/2018 година

 

ДАТА 

Април

18

Май

3

17

31

Юни

14

28

Юли

12

26