Централен фонд за стратегическо развитие

Проекти да бъдат финансирани от Фонда след 01.10.2017 г.

 

 

Календар на редовните заседания на Комисията по управление на проекти за стратегическо развитие за пролетен семестър на академичната 2016/2017 година

 

ДАТА 

Април

6

12

26

Май

10

31

Юни

27

 

 

 

Календар за представяне на проекти, финансирани от Централен фонд за стратегическо развитие за пролетен семестър на академичната 2016/2017 година

 

ДАТА 

Април

19

Май

17

Юни

7