Център за изследване на българското общество

 

Центърът за изследване на българското общество (ЦИБО) на НБУ е създаден по предложение на проф. Георги Фотев и е подкрепен от  департаментите Антропология, Администрация и управление, История, Нова българистика, Политически науки, Философия и социология.

 

Той е координационен център, обединяващ научно-изследователски инициативи, свързани с провеждане на представителни емпирични изследвания провеждани по предложение на университетско звено, екип или външен поръчител.

 

ЦИБО разполага с  национална анкетьорска мрежа, която включва студенти и ученици от гимназиалният курс на обучение. Това е едно от уникалните предимства на центърът, който включвайки младите в екипите си, им дава възможност да участват в научно-изследователския процес, като освен придобиване на знания и опит, получават и финансово възнаграждение.

 

Центърът разполага с експертен екип за подготовка на извадката на конкретното емпирично изследване и за обработка на получените данни. Анализът и интерпретацията на данните, както и тяхното публично представяне се осъществяват от научният екип, който е поръчал изследването.

 

 

Екип на центъра

гл. ас. д-р Мария Тумбева - координатор на проекта

 

доц. д-р Евелина Стайкова

гл. ас. д-р Любомира Вълчева

Павел Петков

 

Съвет на центъра

проф. Георги Фотев д.н. – Основател на Център за изследване на българското общество

 

Ръководители на проекта:

проф. Момчил Методиев, д.ф.н.

доц. д-р Христо Гьошев

 

доц. д-р Ирена Бокова

проф. д-р Кристиян Хаджиев

доц. Морис Фадел, д.н.

доц. д-р Евелина Стайкова

 

Проекти

Пилотен проект

 

Регистрационна форма

https://forms.gle/pjukYGNEtfVKujSk8

 

Партньори

 

Актуално