Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2013

Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2013
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Анри Кулев Андреев проф.
Статус:
реализиран

Осигуряване на награда за най-добър студентски филм на “Световен фестивал на анимационния филм – Варна 2013” и връчване от представител на ръководството на университета по време на официалната церемония при закриване на форума на 15 септември 2013 г.


Постигнати резултати


1. Участие на студенти от НБУ във фестивала за сметка на организаторите му;
2. Медийно отразяване и реклама за НБУ, излъчване на студентски филми;


Екип:

  • проф. Анри Кулев - преподавател
  • доц. д-р Невелина Попова - преподавател
  • доц. д-р Цветомира Костадинова - преподавател
  • д-р Пенчо Кунчев - преподавател
  • гл. ас. д-р Севина Иванова - преподавател