Четвърта анимационна работилница Варвара 2013

Четвърта анимационна работилница Варвара 2013
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Анри Кулев Андреев проф.
Статус:
реализиран

Основна цел на тази работилница (16 - 21 септември 2013 г.) бе студентите да се запознаят и да усвоят две изключително интересни „живи“ техники – живопис (масло/пастел) под камера и пясъчна анимация. Първата група е била под ръководството на белгийския аниматор и продуцент Жак-Люк Слок и френската аниматорка Карин Мирал, а работата с пясък бе ръководена от Прийт Пярн и Олга Пярн, преподаватели в Естонската академия на изкуствата. „Метаморфоза“ бе общата обединяваща тема. За първи път в работилницата вземат участие студенти (Пловдивската консерватория), ръководени от Маестро Любомир Денев, които сътворяват музикална среда за филмите.


Постигнати резултати


Създаване на кратки анимационни миниатюри в различни техники от студентите;


Екип:

  • проф. Анри Кулев - преподавател
  • доц. д-р Невелина Попова - преподавател
  • доц. д-р Цветомира Костадинова - преподавател
  • д-р Пенчо Кунчев - преподавател
  • гл. ас. д-р Севина Иванова - преподавател