Участие в 17-та годишна конференция на Европейската икономическа и финансова асоциация, организирана съвместно с Университета на Лондон, Великобритания, 21-24 юни 2018 г.

Участие в 17-та годишна конференция на Европейската икономическа и финансова асоциация, организирана съвместно с Университета на Лондон, Великобритания, 21-24 юни 2018 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Ирена Петрова Николова доц. д-р
Статус:
действащ

Проектът включва участие и изнасяне на доклад в 17-та годишна конференция на Европейската икономическа и финансова асоциация (The Seventeenth Annual European Economics and Finance Society Conference), организирана съвместно с Университета на Лондон (City, University of London), в гр. Лондон, Великобритания в периода 21-24 юни 2018 година. Освен представянето на доклада и неговото публикуване в сборник, предвид участието за трети път на годишните конференции, се предвижда кандидатстване на гл. ас. д-р Ирена Николова за член на тази организация.

Европейската икономическа и финансова асоциация обединява икономисти, които са университетски преподаватели в областите международна икономика, международна търговия, международна макроикономика и международни финанси от Европа, Северна Америка и Австралия.


Екип:

  • доц. д-р Ирена Николова - преподавател