Участие в 7-та международна конференция “Международна конференция по пространно познание” (International Conference on Spatial Cognition, ICSC 2018 Rome), 10-14 септември 2018, Рим, Италия

Участие в 7-та международна конференция “Международна конференция по пространно познание” (International Conference on Spatial Cognition, ICSC 2018 Rome), 10-14 септември 2018, Рим, Италия
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Армине Джанян Джанян гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Участие на преподавател и двама студенти от деп. “Когнитивна наука и психология” в Международна конференция по пространствено познание с доклади и постер (10 – 14 септември 2018 г.) в Рим, Италия.


Екип:

  • гл. ас. д-р Армине Джанян - преподавател
  • гл. ас. д-р Кирил Костов - преподавател
  • Виолета Вълкова - студент
  • Теодор Иванов - студент