Международна школа GRID 2018, Дубна, Русия

Международна школа GRID 2018, Дубна, Русия
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Петя Иванова Асенова доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на 2 студенти от деп. “Информатика” в международна школа GRID 2018, която ще се организира от Обединения институт по ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна, Русия (10 – 14 септември 2018 г.).


Екип:

  • доц. д-р Петя Асенова - преподавател
  • доц. д-р Стоян Мишев - преподавател
  • Здравко Донев - студент
  • Божидар Карааргиров - студент