Участие в национален семинар по проблемите на образованието по стохастика

Участие в национален семинар по проблемите на образованието по стохастика
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Димитър Владиславов Атанасов доц. д-р
Статус:
реализиран

Участие на гл. ас. д-р Димитър Атанасов в Националния семинар за образованието по стохастика (посветен на Годината на статистиката), организиран от Катедрата по Вероятности, операционни изследвания и статистика при ФМИ на СУ (24 - 28 юни 2013 г., Китен).


Екип:

  • доц. д-р Димитър Атанасов - преподавател