Участие в конференцията 2nd Mediterranean Conference on Embedded Computing, the EUROMICRO/IEEE Workshop on Embedded and Cyber-Physical Systems, 16 до 20 юни. гр Будва, Черна гора

Участие в конференцията 2nd Mediterranean Conference on Embedded Computing, the EUROMICRO/IEEE Workshop on Embedded and Cyber-Physical Systems, 16 до 20 юни. гр Будва, Черна гора
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Здравко Георгиев Каракехайов проф. д.н.
Статус:
реализиран

Основната цел на проекта е изнасянето на доклад със заглавие “ZETA: Zero Energy Timing Algebra for Power Aware Embedded Computing”. Конференцията се провежда от 16 до 20 юни 2013 г. в гр. Будва, Черна гора. Най-съществените параметри на вградените компютри са цена, консумирана мощност, време за реакция, надеждност и сигурност. В доклада са предложение и изследвани методи за намаляване на консумираната мощност, което води до удължаване на живота на батериите.
Проектът също така цели популяризирането на магистърската програма „Вградени компютри“ / Embedded systems, която предлага обучение на български и на английски език.


Екип:

  • проф. Здравко Каракехайов д.н. - преподавател