Участие в международна археологическа експедиция “Долината на царете” 2013 (“Valley of the Kings” 2013/ “Долина царей”, сезон 2013 в Република Тува, Руска федерация

Участие в международна археологическа експедиция “Долината на царете” 2013 (“Valley of the Kings” 2013/ “Долина царей”, сезон 2013 в Република Тува, Руска федерация
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Кристиана Людмилова Глузова
Статус:
реализиран

През м. август 2013 г. трима студенти от Нов български университет взеха участие в международната археологическа експедиция „Долината на царете“ в Република Тува, Руска федерация. Участието им в проекта бе осъществено с финансовата подкрепа на Централен фонд за стратегическо развитие, Студентски съвет на НБУ, департамент „Антропология“ и департамент „Изкуствознание и история на културата“. В рамките на експедицията студентите имаха възможност да осъществят контакти с учени и колеги на международно ниво, да се запознаят с местната култура и да придобият важен практически опит в областта на археологията.


Постигнати резултати


1. Студентска практика под формата на теренна работа извън България;
2. Осъществяване на контакти с други студенти и руски специалисти и затвърждаване на контактите с Руското географско общество;


Екип:

  • Кристиана Глузова - студент
  • Константин Георгиев - студент
  • Добрин Минков - студент