Участие в генерална асамблея на European Values Study (EVS)

Участие в генерална асамблея на European Values Study (EVS)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Иван Иванов Начев гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Участие на гл. ас. д-р Иван Начев в генерална асамблея на националните представители на EVS в Любляна, Словения (20 - 23 февруари 2019 г.), където са представени резултатите от преведената в България Петва вълна на Европейското изследване на ценностите.


Екип:

  • гл. ас. д-р Иван Начев - преподавател
  • проф. Георги Фотев д.н. - преподавател