Участие на НБУ като партньор в международен ученически научен фестивал FISSION 2019

Участие на НБУ като партньор в международен ученически научен фестивал FISSION 2019
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Едуард Василев Маринов доц. д-р
Статус:
реализиран

В рамките на проект, подкрепен от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ, на 19 и 20 април 2019 г. в Американския колеж в София се проведе четвъртото поредно издание на международния ученически научен фестивал FISSION 2019 – състезание за ученици, които се интересуват от наука.
Тазгодишното издание на фестивала предостави възможност на ученици от различни възрасти, училища и държави да срещнат съмишленици и да обменят знания, опит и идеи в сферата на науката и научните постижения. Участваха общо 48 проекта от 25 училища от България и чужбина, разделени в пет категории – физика, математика и ИКТ, биология, химия и наука за деца. В различните категории бяха раздадени 8 големи и 9 насърчителни награди, осигурени чрез подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ, като наградените модели включваха изследване на екзогенните фактори на капиталовите пазари, прозрачно дърво и механична ръка, а експериментите изследваха стробоскопския ефект и влиянието на разноцветни светлини върху растежа на растенията.
Участието на НБУ като основен партньор и единствено висше учебно заведение, подкрепящо събитието, създаде сред участниците и над 400 посетители - български и международни ученици, родители и други заинтересовани представа за Университета като високо компетентна академична среда, стимулираща инициативата, иновациите и научното развитие.
Участието на НБУ като партньор в реализирането на международния ученически научен фестивал FISSION 2019 беше много успешно и от гледна точка на стартирането на дългосрочно стратегическо партньорство с Американския колеж в София.
Екипът, реализирал проекта от страна на Нов български университет, включваше преподаватели от Департамент „Икономика“ и служители от Отдел „Привличане и консултиране на кандидат-студенти“. Организираният постоянен щанд на НБУ в рамките на цялото събитие и постоянното присъствие на екипа дадоха възможност за директна комуникация с ученици, родители и посетители от България и чужбина и запознаването им с възможностите и програмите на НБУ, като по този начин може да се повиши интереса към НБУ като цяло и се увеличи разпознаваемостта и привлекателността на програмите на НБУ в България и в чужбина.


Екип:

  • доц. д-р Едуард Маринов - преподавател
  • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов - преподавател
  • гл. ас. д-р Ралица Димитрова - преподавател
  • ас. Христо Панчугов - служител