Годишна конференция на департамент “Когнитивна наука и психология” и Зимна школа по когнитивна наука, 2019

Годишна конференция на департамент “Когнитивна наука и психология” и Зимна школа по когнитивна наука, 2019
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Веселина Христова Къдрева гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на годишна конференция на деп. “Когнитивна наука и психология” и зимна школа по когнитивна наука и работа със студенти в малки групи в гр. Благоевград (15 – 17 февруари 2019 г.).


Екип:

 • гл. ас. д-р Веселина Къдрева - преподавател
 • проф. д-р Елена Андонова - преподавател
 • проф. д-р Лилия Гурова - преподавател
 • доц. д-р Маргарита Дилова - преподавател
 • проф. д-р Морис Гринберг - преподавател
 • доц. д-р Никола Атанасов - преподавател
 • доц. д-р Милена Мутафчиева - преподавател
 • доц. д-р Георги Петков - преподавател
 • доц. д-р Евгения Христова - преподавател
 • гл. ас. д-р Методи Коралов - преподавател
 • гл. ас. д-р Надя Колчева - преподавател
 • гл. ас. д-р Соня Драгова - преподавател
 • гл. ас. д-р Иван Ванков - преподавател
 • гл. ас. д-р Иво Попиванов - преподавател
 • гл. ас. д-р Кирил Костов - преподавател