Представяне на Krasteva-Blagoeva, Evgenia (ed.) Approaching Cosnumer Culture. Global Flows and Local Contexts. Springer, 2018

Представяне на Krasteva-Blagoeva, Evgenia (ed.) Approaching Cosnumer Culture. Global Flows and Local Contexts. Springer, 2018
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Евгения Георгиева Благоева доц. д-р
Статус:
действащ

Представяне на изданието Approaching Cosnumer Culture. Global Flows and Local Contexts. Springer, 2018 в НБУ на 24 януари 2019 г. в Галерия УниАрт. В изданието са публикувани резултатите от изследването “Нови потребителски практики: антропологични перспективи” на деп. “Антропология”.