Участие с устен доклад на V-я Международен конгрес “Microbiologia Balcanica” с резултати, получени от УПИЗ по Биология, НБУ

Участие с устен доклад на V-я Международен конгрес “Microbiologia Balcanica” с резултати, получени от УПИЗ по Биология, НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Галина Христова Сачанска доц. д-р
Статус:
реализиран

Между 2 и 5 октомври 2013 г. в гр. Велико Търново се проведе VIII Международен Балкански конгрес “Microbiologia Balkanica”. В Конгреса участват над 250 изтъкнати учени-микробиолози от микробиологичните дружества на Балканския полуостров – Гърция, Турция, Сърбия, Македония, Черна гора, Хърватия, Словения, Румъния и България и учени от German Cancer Research Institute, Хайделберг, Германия, Институт Пастьор, Париж, университет в Италия, Швейцария, Франция, Русия и др. Специален гост на конгреса бе проф. Жан-Клод Пифарети – Председател на FEMS (Federation of European Microbiological Societies), Швейцария .
Нов български университет се представи с устен доклад Satchanska, G., Dimov N., Ahad V., Damianov C., Koleva G., Mincheva M., Tomova A. and A. Doycheva “ASSESSMENT OF LACTOBACILLI IN FABRICATED AND HOME MADE BULGARIAN YOGURT”, представен от доц. Галина Сачанска в секция “General and Applied Microbiology”.


Постигнати резултати


Публикуване на абстракта на доклада в Abstract book на конгреса;


Екип:

  • доц. д-р Галина Сачанска - преподавател
  • Александър Томов - студент
  • Мирослава Минчева - студент
  • Валерия Василева - студент
  • Николай Димов - студент
  • Цветомир Дамянов - студент
  • Гергана Колева - студент
  • Ана Дойчева Стоянова - служител