Отпускане на стипендии на изявени студенти за участие в Софийско бизнес училище 2013 г.

Отпускане на стипендии на изявени студенти за участие в Софийско бизнес училище 2013 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Емил Серафимов Калчев гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

1. Провеждане на майсторски клас “Софийско бизнес училище 2013” в НБУ и отпускане на 11 стипендии, покриващи такса-участие на студенти (бакалаври, магистри, докторанти) и асистенти от НБУ;


Постигнати резултати


1. Отпуснати 10 стипендии на студенти от НБУ (22 у


Екип:

  • гл. ас. д-р Емил Калчев - преподавател
  • Емилия Трифонова - служител